Asfaltering av gang og sykkelveg i Trondheim

Gang og sykkelveg, fylkesveg 6650. Bilde
Bilde viser deler av gang og sykkelvegen på fylkesveg 6650 som får ny asfalt. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Gang og sykkelvegen mellom Kolstad og Granåsen skal asfalteres fra onsdag 6. september til fredag 8.september.

Gang- og sykkelvegen på fylkesveg 6650, Kongsvegen, mellom Kolstad og Granåsen skal asfalteres. Arbeidet vil foregå fra onsdag 6. september mellom klokken 22.00 og 06.00. 

 

Gang og sykkelveg Kolstad - Granåsen. Kart
Strekningen som får ny asfalt er mellom den grønne og røde markeringen.

Stengt gang og sykkelveg

Gang og sykkelvegen blir stengt under arbeidet, og i forbindelse med dette blir det satt opp "bil for fot" for de som ønsker å komme forbi arbeidsområdet i perioden arbeidet foregår.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Asfalt, vegoppmerking og elektro
74 17 90 27 911 12 337