Asfaltering av gang og sykkelveg i Trondheim

Fylkesveg 6686 gang og sykkelveg Gamle Okstadbakkan
Bilde viser deler av fylkesveg 6686 gang og sykkelveg Gamle Okstadbakkan som skal få ny asfalt. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Gang og sykkelvegen på Gamle Okstadbakkan skal asfalteres fra torsdag 31. august til mandag 4. september.

Gang og sykkelvegen på fylkesveg 6686 Gamle Okstadbakkan skal asfalteres fra Kroppanmarka og til Tonstadmarka. Arbeidet vil foregå fra klokken 22.00 til 06.00. Det blir ikke arbeidet natt til lørdag og natt til søndag i perioden.

Fylkesveg 6686 gang og sykkelveg Gamle Okstadbakkan. Kart
Asfalteringen skal foregå mellom den grønne og røde markeringen.

Stengt gang og sykkelveg

Gang og sykkelvegen blir stengt under arbeidet og i forbindelse med dette blir det satt opp "bil for fot" for de som ønsker å komme forbi arbeidsområdet i perioden arbeidet foregår.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337