Asfaltarbeid nattestid Trondheim

Brøttemsvegen i Trondheim. Kart.
Brøttemsvegen i Trondheim

Deler av Brøttemsvegen, fylkesveg 704, skal asfalteres. Arbeidet starter søndag 2. oktober og avsluttes fredag 6. oktober.

Arbeidet med å asfaltere den 3 kilometer lange strekningen fra Tanem til Tulluan foregår på natten. Arbeidet starter kl. 22.00 søndag kveld og avsluttes kl. 06.00. Resten av uken starter de kl. 19.00 og avslutter kl. 06.00. 

Det blir manuell dirigering av trafikken og ledebilkjøring gjennom arbeidsområdet. Fresing av asfalt og asfaltarbeidet støyer mye, og det blir også en del støv som følge av dette. 

- Oppfordringen til alle som skal kjører forbi arbeidsområdet er å kjøre rolig og vise hensyn til de som jobber i vegen for deg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune. 

 Kontaktperson: