Asfaltering i Trondheim

Bratsbergvegen i Trondheim. Bilde.
Bratsbergvegen (Foto: Vegbilder.no).

Deler av Bratsbergvegen i Trondheim, fylkesveg 6680, skal asfalteres. Arbeidet starter mandag 26. september og avsluttes fredag 30. september.

Arbeidet med å asfaltere den 2,5 kilometer lange strekningen fra Nidarvoll til rundkjøringen Brattsbergvegen/Utleirvegen foregår på natten. 

Arbeidet starter klokken 22.00 av avsluttes 06.00. Det blir manuell dirigering av trafikken og ledebilkjøring gjennom arbeidsområdet. Fresing av asfalt og asfaltarbeidet støyer mye, og det blir også en del støv som følge av dette.  

- Vi har en klar oppfordring til de som skal kjører forbi arbeidsområdet: kjør rolig og vil hensyn til de som jobber i vegen for deg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.   

Kontaktperson: