Asfaltering i Bøckmans veg

Kart over fylkesveg 6656, Bøckmansvegen
Her skal det asfalteres og freses: Området markert med svart strek skal reasfalteres og freses.

Fylkesveg 6656, Bøckmans veg i Trondheim, skal freses og reasfalteres 15. september.

Fresingen og reasfalteringen skjer fra rundkjøringen i Bøckmans veg/Byåsenveien og til under trikkebrua.  Arbeidet som skal gjøres er opprettelse av nye fartsdempere.

Nattarbeid

Arbeidet skjer torsdag 15. og mandag 19. september, fra klokken 22.00 til 06.00.
I forbindelse med arbeidet blir det mye støy og noe støv.


Det blir manuell dirigering og ledebilkjøring mens arbeidet pågår.
- Vi ber trafikantene kjøre rolig forbi arbeidsområdet og utvise hensyn til de som jobber på vegen, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune. 

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337