Asfaltarbeid i Trondheim

Bratsbergveien. Kart.
Får asfalt: Vegstrekningen mellom de svarte strekene skal asfalteres.

Deler av Bratsbergvegen, fylkesveg 6680, skal asfalteres. Arbeidet starter onsdag 5. oktober og avsluttes lørdag 8. oktober.

Arbeidet med å asfaltere den 2,3 kilometer lange strekningen går fra Bjørkmyra og til Lia foregår på natten. Arbeidet starter klokken 22.00 og avsluttes 06.00.  

Støy og støv 

Det blir manuell dirigering av trafikken og ledebilkjøring gjennom arbeidsområdet. Fresing av asfalt og asfaltarbeidet støyer mye, og det blir også en del støv som følge av dette.  

- Vi har en klar oppfordring til de som skal kjører forbi arbeidsområdet: kjør rolig og vil hensyn til de som jobber i vegen for deg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune. 

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337