Asfaltarbeid nattestid i Trondheim

Bakke bru i Trondheim. Foto.
Bakke bru i Trondheim (Foto: vegkart.no)

Deler av Innherredsvegen i Trondheim, fylkesveg 6690, skal asfalteres. Arbeidet startet 21. september og avsluttes 27. september.

Strekningen går fra krysset Kjøpmannsgata/Bakke bru og til krysset Innherredsvegen/Nonnegata.

Grunnet forsinkelser fortsetter arbeidet mandag 26. september fra klokken 22.00. Det jobbes fra klokken 22.00 til 0600, og arbeidet avsluttes tirsdag 27. september 0600.  

Det blir manuell dirigering og ledebilkjøring gjennom arbeidsområdet. Fresing av asfalt støyer mye, og det blir også en del støv som følge av dette. 

 - Vår oppfordring til trafikantene er å kjøre rolig forbi arbeidsområdet. Vis hensyn til de som jobber i vegen for deg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.  

Kontaktperson: