Asfaltarbeid i Oppdal kommune

Storlidalsvegen i Oppdal. Bilde. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Storlidalsvegen i Oppdal (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Deler av Storlidalsvegen, fylkesveg 6514, skal asfalteres. Arbeidet starter mandag 10. oktober.

Asfalteringen starter mandag 10. oktober og avsluttes 13. oktober. Det blir ikke arbeidet på fredag, lørdag og søndag. 

Det er en 3,6 kilometer lang strekning fra krysset riksveg 70/fylkesveg 6514 til Løkkjhaugen som skal asfalteres. Arbeider foregår delvis på natt og på dagtid.  

Arbeidet starter kl. 04.00 og avsluttes kl.16.00. Bilister regne med redusert fremkommelighet med ventetider på opptil én time mens asfalteringsarbeidet foregår. 

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337