Arbeid på Bjørndalsbrua i Trondheim

Bjørndalsbrua. Bilde. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).
Bjørndalsbrua i Trondheim (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag fylkeskommune arbeider for tiden med utskifting av fuger på Bjørndalsbrua.

Mandag 10. oktober starter utskiftingen av en fuge som ligger i retningen mot Byåsen. 

I starten blir det noe støyende arbeid på grunn av oppmeisling av eksisterende fuge. Alt arbeid med montering av nye fuger er planlagt ferdig mellom 7. og 11. november.
Arbeidet utføres mellom 22.00-06.00 mandag til lørdag. 
 

Trøndelag fylkeskommune beklager ulempene dette medfører. 

Kontaktperson:

Alf Magne Trana
Ingeniør
74 17 98 05 905 34 367