Åpning av Sandgata i Trondheim

Vegarbeid. Bilde
Åpner før tiden: Arbeidet med å få på plass overvannsledning er ferdig og Sandgata kan igjen åpne for trafikk fra 5. september 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Tirsdag 5. september kl. 18:00 åpner Sandgata i Trondheim etter arbeidet med å legge en overvannsledning ut til kanalen er ferdig.

I forbindelse med kommende utbedring av Kongens gate har Miljøpakken et forberedende prosjekt for dette i Batterigata på Skansen i Trondheim.

Det er i forbindelse med dette lagt en overvannsledning ut til kanalen. Arbeidet med dette er nå ferdig, og tirsdag 5. september kl. 18:00 åpner Sandgata for trafikk.
Dette er tre uker før annonsert åpning, noe som ikke hadde vært mulig uten god innsats av vår entreprenør, Solberg Maskin AS.

Kontaktperson:

Abbas Aminpour
Teamleder
74 17 98 70 456 30 939