Åpnet den nye vegen mellom Jådåren og Østvik

Vegåpning på fylkesveg 17. Foto.
Åpnet ny veg: Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem har akkurat klippet snora som markerer at den siste delen av fylkesveg 17 som går mellom Jådåren og Østvik i Steinkjer er åpnet. Han flankeres av ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein (t.h.), vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad og teamleder Tone Melhus Romstad (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Onsdag 14. september klokken 1230 ble den siste strekningen på fylkesveg 17 offisielt åpnet.

- Det er viktig å markere denne dagen når vi har et så flott veganlegg å åpne, sa vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad. 

Sammen med flere andre åpnet han den siste strekningen av fylkesveg 17 mellom Jådåren og Østvik. Vegen som ble åpnet onsdag 14. september er på rundt fire kilometer med tilhørende ramper, kryss og busslommer.  

Bidrar til samfunnsutvikling 

Brønstad la spesielt vekt på at den nye vegen bidrar til betydelig samfunnsutvikling i Malm, noe en allerede har sett effekten av. 
- Som vegutbygger er dette gøy å bidra til, sier han. 

Teamleder på seksjon investering og fornying veg, Tone Melhus Romstad, sa under åpningen at hun hadde gledet seg stort til åpningsdagen.Hun viste til at de nye vegens hovedmål, nemlig økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet, nå er nådd. I tillegg knytter den nye vegen sammen bygda.  
- Jeg vil takke grunneiere, naboer og Steinkjer kommune for tålmodighet i to år. Lykke til med bruken av den nye vegen, sa Romstad. 

 
- Helt fantastisk 

Steinkjerordfører Anne Berit Lein (Sp) var også full av lovord. 
- Det er helt fantastisk å stå her og åpne en ny parsell av dette prosjektet før det skulle være ferdig, sa Lein. 
Prosjektet ble nemlig ferdigstilt i god tid før prosjektfristens utløp, og ordføreren ga honnør til alle som har jobbet med prosjektet fra start til mål. 
I likhet med vegdirektør Jo Bernt Brønstad understrekte også Lein verdien denne vegen har for Malm. 

- Næringsutviklingen går så det suser i Malm. Både bru- og vegprosjektet har vært veldig viktig for kommunesammenslåingen, sa ordføreren. 

Skaper historie 

Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) trakk fram de lokale entreprenørene Røstad og Odd E. Kne AS som fikk kontrakten om fylkesveg 17-utbygginben i juni 2020. For Odd E. Kne AS var kontrakten på 115 millioner kroner den største de noen gang hadde hatt. Hallem skrøt også av Jo Bernt Brønstads måte å lose prosjektet på. 

- I dag skapes historie gjennom denne vegåpninga. Det å bygge veg er bra for Trøndelag og de som bor i Trøndelag, sa Hallem. 

Bil på fylkesveg 17. Bilde.
Første bil på nye fylkesveg 17: Sjåføren av den aller første bilen som passerte den nye fylkesvegen på Jådåren får blomster av fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem.(Foto: Trøndelag fylkeskommune).

 

Fakta

Fylkesveg 17, Jådåren-Østvik 

 • Lengde ny fv 17: Ca 4 km inkl ramper, kryss og busslommer 
 • Vegbredde fv 17: 9,0 m, med forsterket midtoppmerking 
 • Lengde ny lokalveg: 2,0 km 
 • Vegbredde lokalveg: 4,0 m med møteplasser 
 • Fjellmasser: 100.000 m3
 • Jordmasser: 180.000 m3 
 • Støyskjermer: 570 m
 • Veglys: 100 stk 
 • Kummer100 stk 
 • Murer: 500 m2 
 • Konstruksjoner: 3 stk 
 • Boliger innløst: 3 stk 
 • Hovedentreprenør: Arbeidsfellesskapet Kne-Røstad 
 • Underentreprenør: 10 firmaer  
 • Transportfirma: 10 firmaer 
 • Rådgiver, planleggingAsplanViak 
 • TotalkostnadCa 200 mill. kr.