Åpner veg etter steinras

Steinras. Bilde
Stengte vegen: Dette steinraset bidro til å stenge fylkesveg 6306 i Flatanger. Bildet er tatt 6. september 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Fylkesveg 6306 ved Levika i Flatanger åpnes klokken 12.00 fredag 8. september.

Rasstedet er rensket og sikret og man er ferdig med å bore hull for sprenging av blokka som ligger ute i vegen.

Fredag morgen startet entreprenør  å sprenge bort blokken som ligger i vegen, og massene kjøres nå fortløpende bort fra rasstedet.

Sjekk når vegen er åpen

Oversikt over arbeids- og åpningsregime gjennom helgen 8.-10. september 2023 på fylkesveg 6306. 

Fredag 08.09.2023:
Frem til kl 2000 vil det bli gjennomslipp av trafikk annenhver time da det gjenstår noe restarbeid på stedet. Gjennomslipp i dag blir da Kl 1200 – Kl 1400 – Kl 1600 – Kl 1800.
Vegen åpnes for fri ferdsel ca kl 20.00 fredag kveld. Vegen vil være regulert med innsnevring, med fri ferdsel.  Vegen vil være åpen frem til kl 07.00 lørdag morgen, vegen stenges da for å fortsette arbeidet.      

Lørdag 09.09.2023:
Stenges kl 07.00 
Åpnes for gjennomslepp kl 09.00 – kl 11.00 – kl 13.00 – kl 15.00 – kl 17.00 – kl 19.00 
Fra ca kl 19.00 vil det være fri ferdsel med innsnevring. 
Vegen vil være stengt mellom gjennomslipptidspunktene. 

Søndag 10.09.2023: 
Stenges
kl 07.00
 
Åpnes for gjennomslepp kl 09.00 – kl 11.00 – kl 13.00 – kl 15.00 – kl 17.00 – kl 19.00 
Fra ca kl 19.00 vil det være fri ferdsel med innsnevring. 
Vegen vil være stengt mellom gjennomslipptidspunktene. 
Søndag vil det kunne bli endringer utover dagen, men dette vurderes fortløpende gjennom lørdag og søndag formiddag. 

Det oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom meldinger fra Vegtrafikksentralen region-midt (tlf 175).

Kontaktperson:

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625