Åpner midlertidige Holta bru

Midlertidige Holta bru i Holtålen. Bilde
Snart klar til bruk: Dem midlertidige Holta bru åpner innen 24. august 2023. Den gamle brua ble så mye skadet etter en påkjørsel 14. juli at bare personbiler har kunnet kjøre over den gamle bru. Den nye, midlertidige brua får en tillatt aksellast 10 tonn og totallast 60 tonn (Foto: Petter Husby, Statens vegvesen).

Arbeidet med den midlertidige Holta bru er snart ferdig, og brua åpnes innen torsdag 24. august.

Store konsekvenser 

Påkjørselen av den 90 år gamle brua førte til så store skader at den ble stengt for tungtrafikk. Tunge biler måtte kjøre enten via Selbu/Tydal eller om Tynset. 

Som følge av de store konsekvensene for tungtrafikken ble det raskt satt i gang planlegging av en interrimsbru, og de første arbeidene ble startet i uke 30. 
Monteringen av selve brua startet i uke 32, og samme uke var brua på plass. 

Nå er brua straks klar til åpning, og 22. august legges det asfalt på brua. Deretter settes det opp rekkverk. Brua vil åpnes så rask som mulig -  seinest torsdag 24. august. 

Litt smalere 

Interrimsbrua blir også noe smalere enn den gamle brua, og det blir nytt kjøremønster med krappere kurver. VI ber derfor trafikantene om å ta det med ro og følge skiltinga på stedet. 

Interrimsbrua får tillatt aksellast 10 tonn og totallast 60 tonn slik at tungtrafikken kan gå som normalt.  
Takket være godt samarbeid med berørte grunneiere, bruberedskapen hos Statens vegvesen, våre entreprenører og deres leverandører, så er vi godt fornøyd med å få på plass den midlertidige brua såpass raskt. 

Kontaktperson: 

Arild Christensen
Teamleder bru
74 17 95 02 908 60 567