Åpner gang- og sykkelveg på Inderøy

Gang- og sykkelveg Inderøy. Bilde
Klart for åpning: 3,8 kilometer med gang- og sykkelveg åpnes på Inderøy 5. september 2023. Dette bildet er tatt 23. august 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Tirsdag 5. september åpner Trøndelag fylkeskommune den nye gang- og sykkelvegen på Inderøy.

Åpningen skjer fra klokka 17.00. Da åpnes gang- og sykkelvegen ved fylkesveg 755 på Inderøy.

Musikk og snorklipping 

Stedet for åpningsarrangementet er Vangs mekaniske verksted ved Tømte. Her blir det taler, hornmusikk og enkel servering. Det blir selvfølgelig også snorklipping, og snora klippes av leder for hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt.  

Sikrere veg 

Den nye gang- og sykkelvegen er 3,8 km lang og går langs fylkesveg 755 fra Kvistadbakkan til Kvamshaugan. Anleggsarbeidene startet våren 2022, og etter 1,5 års arbeid står den nye gang- og sykkelvegen ferdig.  

Gående og syklende kan ferdes tryggere langs fylkeveg 755, og dette er derfor et viktig trafikksikkerhetsprosjekt. 

Vi ønsker alle velkommen til åpning! 

Kontaktperson:

Tone Melhus Romstad
Seksjonsleder
74 17 91 21 950 40 361