Advarer mot helgeutfart

Bilde av ras over fylkesveg 6578 ved Lundamo, januar 2022
Ras over fylkesveg 6578 ved Lundamo, januar 2022 (Foto: Ida Ulvik Rønninngen, Trøndelag fylkeskommune)

Selv om snøen nå dekker over en del vegproblemer flere steder, anbefales folk å vurdere helgeturen.

Ekstremværet Gyda er offisielt avblåst, men problemene på en rekke fylkesveger i Trøndelag er langt fra over.

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune velger derfor å komme med en generell oppfordring om å la bilen stå denne helga.

Enkelte områder er mer utsatt enn andre, og dette gjelder spesielt områdene ved Oppdal, Nerskogen, Storlidalen, Tydal, Selbu og Meldal.

Seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune, Endre Rudolfsen, ber folk unngå unødvendige turer og har en spesiell oppfordring til de de som tenker å ta en helgetur til hytta i de meste berørte områdene.

- Dersom du har mulighet til å utsette hytteturen til en annen helg, anbefaler vi dette, sier han.

Rudolfsen er samtidig klar på at en så stor værhendelse krever mye etterarbeid. Mange skader skal nå håndteres, og det er fortsatt fare for en videre utvikling i de berørte områdene.  

- Vi jobber for tiden med å rette opp skadene som er registrert i forbindelse med ekstremværet Gyda, sier Rudolfsen.

Kontakt:

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625