- Et komplisert prosjekt

Hussein Abdullahi Ali. Bilde
Fornøyd: Overingeniør Hussein Abdullahi Ali i Miljøpakken er godt fornøyd med prosjektet i Innherredsveien. Her står han foran en av de seks el-drevne maskinene (Foto: Camilla Valle Bakke, Miljøpakken).

I Innherredsveien i Trondheim er en godt i gang med å forberede byggingen av rundt 1300 meter med ny tofelts miljøgate. Går alt etter planen er prosjektet ferdig høsten 2025.

- Så langt i prosjektet har det vært en del tilpasninger og justeringer. Det er jo et komplisert prosjekt som ligger midt i byen, sier overingeniør Hussein Abdullahi Ali i Miljøpakken.  

Har løst utfordringene  

Per i dag ligger en derfor noe bak framdriftsplanen. Det positive er imidlertid at utfordringene er løst på en god måte.  
- Vi er ligger litt etter den planlagte framdriftsplan i prosjektet per dags dato, men målet om å få alt ferdig til høsten 2025 består, sier Ali.

En av tingene som har vært utfordrende er grunnforholdene. Som kjent er det mye som skal endres under bakken før en kan starte med jobben over bakken. Under bakken skal blant annet alt av vann- og avløpsrør skiftes ut. 

Gravemaskin. Bilde
Gravemaskin på strøm: Dette er én av seks anleggsmaskiner som går på strøm i Innherredsveien (Foto: Camilla Valle Bakke, Miljøpakken).

El-suksess

- Det er gjort grundige geotekniske undersøkelser, men en vet en aldri helt sikkert hva som venter i grunnen før en starter å grave, sier Ali.  

Prosjektet startet i august 2023 og vil fortsette fram til høsten 2025.  

Det brukes i dag seks elektriske anleggsmaskiner i Innherredsveien.  
Disse maskinene har fungert godt selv om det har vært noen kapasitetsutfordringer når det har vært svært kaldt. 

- De kjører fra morgenen fram til lunsj før de lades. Deretter går de for full maskin ut arbeidsdagen, sier han.  

En av grunnene til at el-driften har fungert knirkefritt, er at ladestasjonene er koblet direkte til høyspentnettet. Dette gir rask og stabil lading.  

Få klager  

Tidligere i prosjektet ble det spuntet rundt tolv meter ned i bakken for å sette ned avløpskummer. Dette hørtes naturligvis godt, men ifølge Ali kom det bare inn tre klager på dette arbeidet.  

- Vi informerte godt om arbeidet i forkant til beboerne langs Innherredsveien. Det fungerte bra. Utover dette har vi ikke mottatt klager, sier han. 

For tiden jobbes det med vann - og avløp og forarbeid for asfalt og granittheller.

Ladestasjon. Bilde
Kjapp lading: Direkte tilkobling til høyspentnettet gir stabil og rask lading (Foto: Camilla Valle Bakke, Miljøpakken).

 

Kontaktperson:

Odd Nygård
Teamleder
74 17 89 13 913 44 378