Høring: Forskrift om gebyr

Høring: forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Trøndelag fylkeskommune

Forslag til forskrift om gebyr for søknadsbehandling med høringsfrist 11.06.2022.

Trøndelag fylkeskommune behandler hvert år i overkant av 500 søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs fylkesveger. Saksbehandling av søknadene er omfattende og tidkrevende, samt at kvaliteten på søknadene varierer.

Mer effektiv behandling

Bakgrunnen for innføring av gebyr er å sikre en god søknad og effektiv søknadsbehandling.

Det er i forskriften foreslått følgende satser:

Enkel* sak: 1 500 kroner
Stor** sak: 4 000 kroner
Enkel endring: 1 000 kroner
Stor endring: 2 000 kroner

*Maksimalt to timers saksbehandlingstid
**Omfattende flytting/legging av ledninger som gir dertil lengre saksbehandling.

Forskriften definerer hva som inngår i de forskjellige satsene.

I forskriften er det også foreslått et gebyr på 2 000 kroner for forhåndsbefaring.
Satsene er kalkulert etter selvkosten, og kan reguleres en gang per år.

Høringsfrist 11.06.2022

Trøndelag fylkeskommune ønsker innspill på forskriften om gebyr for saksbehandling av søknader. Høringssvar kan merkes med 202216814 og sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 11.06.2022.

Eventuelle spørsmål kan sendes til marwis@trondelagfylke.no

Dokumenter
Forskriften
Brev om høring