Aktuelt

Her vil det publiseres nyheter og aktuelt innen kompetansefeltet

15.03.2021 lanserers stortingsmeldingen Utdanning for omstilling. Økt abeidslivsrelevans i høyere utdanning. (Meld. St. 16 (2020-2021)

Meld. St. 16 (2020-2021)

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  4. Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.