For elever tilknyttet barnevernsinstitusjoner

Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, og som har behov for kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Det vil si at alle elever som bor i barnevernsinstitusjon i Trøndelag fylke, har tilgang til tjenester fra PPT. Organisatorisk er denne tjenesten underlagt Trondheimsregionen, men med lokalt oppfølgingsansvar også ved enkelte skoler.

Elever med hjemkommune Trondheim som er bosatt på institusjon i Trondheim kommune, har rett på oppfølging av PPT i Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune.

Team Barnevern

Knut Sæther
pp-rådgiver
906 41 102
knusa@trondelagfylke.no

Elisabet Mæle Keiseraas
pp-rådgiver
482 94 754
elima@trondelagfylke.no

Mari Duesten
pp-rådgiver
947 85 394
mardu@trondelagfylke.no

Hilde Kathrine Overvik
pp-rådgiver
950 07 380
hilov@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 09.08.2022