User name:

UserExtensions.GetUsername()=

For elever tilknyttet barnevernsinstitusjoner

Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, og som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste.

Det vil si at alle elever som bor i barnevernsinstitusjon i Trøndelag fylke, har tilgang til tjenester fra PPT vgo. Organisatorisk er denne tjenesten underlagt Trondheimsregionen, men med lokalt oppfølgingsansvar også ved enkelte skoler.

Elever med hjemkommune Trondheim som er bosatt på institusjon i Trondheim kommune, har rett på oppfølging av PPT Barne-og familietjenesten Trondheim kommune.

Team Barnevern

Knut Sæther
PP-rådgiver
90641102

Hilde Kathrine Overvik
PP-rådgiver
kommer

Elisabet Mæle Keiseraa
PP-rådgiver
48294754

Mari Duesten
PP-rådgiver
46878566

Sist oppdatert 12.06.2018