User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelag Sør

Kontakt ved skolene

Hanne Mari Sæther
Rektor
74 17 65 87
Randi Nordgaard Hermstad
Rektor
74 17 54 28
Sist oppdatert 06.04.2018