User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Innherred

Mer informasjon kommer

Som et ledd i fylkessammenslåingen fra 01.01.18 jobbes det med å samordne og dele informasjon om tiltak, nettverk og arbeid innenfor karriereveiledning i grunnopplæringa i de ulike regionene. Informasjon legges ut når den er klar.
Sist oppdatert 06.04.2018