Arena for HYU i Trøndelag

Fra 2018 fikk fylkeskommunene et utvidet ansvar for høyere yrkesfaglig utdanning. Som en del av det helhetlige arbeidet med dette skoleslaget, har Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med fagskolene i fylket etablert Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag, eller bare Arena hyu som kortform.

Arena hyu er et samlingspunkt for alle fagskolene hvor fokuset er å bygge nettverk mellom skolene, bidra til felles utviklingsarbeid og synliggjøring av skolene og høyere yrkesfaglig utdanning i fylket vårt.

Arena hyu har 2 samlinger i året, en om våren og en om høsten. Disse legges til en av fagskolene for å bidra til bedre kjennskap til de ulike skolene og deres hverdag.

Nedenfor kan du finne program og andre dokumenter fra samlingene.

Samlingen ble gjennomført 30. september 2021 og var lagt til Norsk Fotofagskoles lokaler i Ila i Trondheim.

 

Sist oppdatert 17.01.2022