Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag samler alle fagskolene i fylket til halvårlige treffpunkt for å bygge nettverk og videreutvikle sektoren. Arena er et samarbeid mellom fagskolene og fylkeskommunen. Nedenfor finner du program og andre dokumenter fra de halvårlige samlingene.

Sist oppdatert 06.09.2021