User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fagskole

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende kompetanse.

Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Utdanninga er ofte tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at den kan tas mens studentene er i jobb. Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Trøndelag fylkeskommune tilbyr offentlig finansiert fagskole innenfor tekniske og maritime utdanninger og innenfor helse- og sosialfag.

Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag. 

Det søkes opptak til offentlige fagskoler via vigo.no. Søknad registreres på www.fagskoleopptak.no. Søknadsfristen er vanligvis 15. april. Kopi av vitnemål, fagbrev og praksisdokumenter skal ettersendes direkte til skolen som er satt som førstevalg.

Noen utdanninger er ikke med i fellesopptaket. Se skolenes hjemmesider eller ta kontakt direkte med den enkelte fagskole for mer informasjon.

I Trøndelag er det sju fylkeskommunale fagskoler:

  • Levanger fagskole
  • Trondheim fagskole
  • Chr. Thams fagskole
  • Gauldal fagskole
  • Stjørdal fagskole
  • Ytre Namdal Fagskole
  • Steinkjer Fagskole

Les mer om våre fagskoletilbud her:
www.fagskoleneitrondelag.no

Forespørsler om søknadsprosess og -frister kan rettes til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen:

51 51 68 85

           

Rogaland fylkeskommune, Opplæringsavdelingen
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Postboks 767
4004 Stavanger

Kontaktperson: Bjarne Grefstad

Sist oppdatert 12.12.2017