User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndersk mesterskap

I samarbeid med World Skills arrangeres Trøndersk mesterskap i yrkesfag for elever på yrkesfaglige studieprogram i 2019.

Påmeldigslenke til konkurransene finner du her! Frist for påmelding er 01.11.18

I 2019 arrangeres Trøndersk Mesterskap innenfor følgende fag:

Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program  
Tømrer Gauldal vgs.      
Anleggsmaskinfører  Gauldal vgs  7.- 8. februar 2019 bjomyr@trondelagfylke.no  
Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program  
Frisør Levanger vgs  01.03.2019 lilfo@trondelagfylke.no  
Design og søm/tekstil Levanger vgs  01.03.2019 annrod@trondelagfylke.no

Program
Oppgave

Interiør og
utstillingsdesign
Ole Vig vgs  31.01.2019 gundy@trondelagfylke.no  
         
Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program  
         
Elektriker  Ole Vig vgs  30.01.2019  arinor@trondelagfylke.no  
Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program  
Helsefagarbeider Verdal vgs  12,02.19  sisby@trondelagfylke.no  
Barne- og ungdomsarbeider Verdal vgs  12.02.19  sisby@trondelagfylke.no  
         
Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program  
         
Mediegrafiker Charlottenlund   marsn@trondelagfylke.no  
Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program

Anleggsgartner

Skjetlein vgs      
Fag Sted Tidspunkt Kontaktperson Oppgave
Program
Kokk Ole vig vgs  30.01.19 kyrdy@trondelagfylke.no

 max 10 deltakere
Oppgave

Servitør Ole Vig vgs  30.01.19 kyrdy@trondelagfylke.no Oppgave
vedlegg flambering
vedlegg transjering
vedlegg oppskriftshefte bar
vurderingsskjema servitør
Baker Strinda vgs  30.01.19 geila@trondelagfylke.no


Oppgave

Konditor Strinda vgs  30.01.19 geila@trondelagfylke.no Oppgave

Butikkslakter Strinda vgs  30.01.19 geila@trondelagfylke.no Oppgave

Industriell matproduksjon Strinda vgs  30.01.19 geila@trondelagfylke.no

Oppgave

Fag Sted Tidspunkt   Kontaktperson Oppgave
Program  
Logistikk (transport)  Tiller vgs 13.02.19 borive@trondelagfylke.no  
Salgsfaget Ole Vig vgs 13.02.19 berwe@trondelagfylke.no Oppgave
Fag Sted Tidspunkt Kontaktperson Oppgave
Program
Industrimekaniker   Charlottenlund  12.02.2019  carha@trondelagfylke.no  
         
         
CNC Charlottenlund  12.02.2019  carha@trondelagfylke.no  
Bilfag- lette kjøretøy Byåsen vgs    bjohalg@trondelagfylke.no  
Bilskade/ lakk Byåsen vgs     bjohalg@trondelagfylke.no  

Mer informasjon:

Begrensede plasser i fylkesmesterskap

I noen fag er det begrensede plasser for deltakelse. Påmeldinga skjer da etter "først til mølla"-prinsipp uti fra følgende prioritering:

  • Skoler må kunne vise til lokale konkurranser-uttak
  • Andre fylkeskommunale skoler
  • Privatskoler stiller etter fylkeskommunale skoler

Dersom det viser ser at en konkurranse får få/ lite påmeldinger, vil det åpnes for at de allerede påmeldte skole kan delta med flere deltaker som skolene kvalifisert. I enkelte fag vil det kunne være mulig med deltaker fra hver skoleklasse.

Logistikk (transport, mat, overnatting,  kostander)

Deltakerskolen betaler selv for reise til og fra konkurransen, samt evt. overnatting.  Dette gjelder for deltakere, ledsagere og evt. medfølgende "heiagjeng".

Konkurranse -deltakere og 1 ledsager får dekt bevertning under selve konkuransearrangementet. Selve konkurransen er kostnadsfri for deltakerne.

Publikum/ heiagjeng fra deltakerskolen

Den enkelte arrangørskole legger rammene for om det er mulig for medfølgende publikum/ heiagjeng  til å se på og delta ved seremonier.

Deltakerskolen må selv sørge for øvrig opplegg til evt. medfølgende publikumere/ heiagjeng, f.eks. bedriftsbesøk.

Utstyr, verktøy og HMS

I fagenes eksempeloppgaver på nettsidenen til World Skills er det mer informasjon om utstyr, verktøy og HMS. I de konkurransene hvor det er nødvendig med personlig verneutstyr, vil arrangørskole gi informasjon om dette. Ta gjerne kontakt med kontaktperson for det enkelt fag, ved arrangørskolene for mer info. HMS sjekkliste blir gjort kjent på forhånd.

Bedømming

I juryene kan det være med representanter fra arbeidslivet, ansatte i ulike bedrifter,  opplæringskontor, prøvenemndsmedlemmer, lærlinger, lærere og andre som har kompetanse på faget. Det er den enkelte arrangørskole som forespør og ordner med jury. Mange lærere har tidligere ønsket tilbakemelding til alle elevene fra jury, ikke bare kåring av vinnere. I noen konkurranser kan dette være mulig, i andre vil det ikke være kapasitet til dette.

Seremonier

Åpning og avslutningsseremoni kan være litt ulik ved de forskjellige skolene. Skolene er oppfordret til å bruke ressurser de har ved skolen til kunstnerisk innslag om mulig. Avslutningsseremonien vil i hovedsak være premieutdeling.

Premier

Alle elever vil få diplom for deltakelse. Vinnere vil få medalje, gull, sølv og bronse. I fag med få deltakere kan det bli aktuelt å kun dele ut gullmedalje.

Norges-Mesterskap (NM)

I noen fag vil det også bli arrangert Norgesmesterskap (NM). Se her for hvilke fag dette var i 2018. Mer info om 2019 kommer. For å delta i NM må det ha vært gjennomført fylkesmesterskap. Påmelding skjer gjennom fylkeskommunen.

Norkesmesterskap (Skole-NM) for yrkesfagelever i videregående skole er et samarbeid mellom fylkeskommunene og WorldSkills Norway. 

Mer informasjon om hvilke fylker og skomer som arrangerer NM 2019 kommer etterhvert.

Yrkeskonkurranser; Yrkes-NM er for lærlinger og unge fagarbeidere. Ansvaret for de enkelte konkurransene i Yrkes-NM er det bransjene som har. Det er bransjene som tar ut de som skal delta i Yrkes-NM, det er bransjene som organiserer alt med oppgaver, bedømming, utstyr, etc., mens WorldSkills Norway har hovedansvaret for koordineringen av Yrkes-NM. Les mer her

Fag

Sted

Tidspunkt

Kontaktperson

Oppgave

Program

Design og tekstil

Charlottenlund

 14.02.18

tinso@trondelagfylke.no

Oppgave

Program

Frisør

Charlottenlund

 14.02.18

lisso@trondelagfylke.no

 

Mediegrafiker

Charlottenlund

 14.02

marsn@trondelagfylke.no

 

Interiør

Thora Storm

 

dorsk@trondelagfylke.no

Oppgave

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Fag

Sted

Tidspunkt

Kontaktperson

Oppgave

Program 

Tømrer

Gauldal

14.02.18

josbr@trondelagfylke.no     

Oppgave

Program

Anleggs-maskinfører

Åfjord

08.02 - 09.02

larhos@trondelagfylke.no

 

 

Program for konkurransen; klikk her: 

Fag

Sted

Tidspunkt

Kontaktperson

Oppgave

Kokk

Strinda

 01.02.18

geila@trondelagfylke.no

Kokk

Servitør

Strinda

 01.02.18

geila@trondelagfylke.no 

Servitør

Vedlegg1

Vedlegg2

Vedlegg3

Vedlegg4

Vedlegg5

Industriell
matproduksjon

Strinda

 01.02.18

geila@trondelagfylke.no

 IMP

Butikkslakter

Strinda

 01.02.18

geila@trondelagfylke.no

Butikkslakter

Baker

Strinda

 01.02.18

geila@trondelagfylke.no

Baker

Konditor

Stinda

 01.02.18

geila@trondelagfylke.no

Konditor

Fag

Sted

Tidspunkt

Kontaktperson

Oppgave

Program

Salg

Tiller

14.02.18

jonkl@trondelagfylke.no  

Oppgave

Logistikk

Tiller

14.02.18

borive@trondelagfylke.no

Oppgave

Program

Fag

Sted

Tidspunkt

Kontaktperson

Oppgave

Program 

Bilfag   – lette kjøretøy

Steinkjer

13.02.18

 arvau@trondelagfylke.no 

Oppgave

 

Bilskade/   lakk

Steinkjer

13.02.18

 arvau@trondelagfylke.no 

 Oppgave

 

Industrimekaniker

Charlottenlund

14.02.18 

carl.henry.haarberg@stfk.no

Oppgave

 

 Program

Manuel  maskinering

Charlottenlund

14.02.18

carha@trondelagfylke.no

Oppgave

 --"--

Sveis

Charlottenlund 

14.02.18 

carha@trondelagfylke.no

Oppgave

 --"--

  Se facebook for bilder fra konkurransen i 2018

Irene Laukholm
Rådgiver
74 17 43 12
André Bakeng
Seniorrådgiver
74 17 42 45
Christer Klaussen Grønnesby
Fagrådgiver
74 17 42 73 905 54 887
Anders Lehn
Rådgiver
74 17 42 43
Sist oppdatert 28.06.2018