Skole-NM

Velkommen til Skole-NM i logistikkfaget, anleggsmaskinførerfaget, elektrikerfaget, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og akvakultur.

Arrangementperiode:

 • 27.-29. mars.

Arrangementsted:

 • Akvakultur gjennomføres på Guri Kunna vgs, på Frøya. Skolen er faglig ansvarlig.
 • Øvrige fag arrangeres på Ole Vig vgs. på Stjørdal. Olav Duun vgs er faglig ansvarlig for ambulansefag. Ole Vig er faglig ansvarlig for de øvrige konkurransene.

Deltakerhotell:

Bespisning og salg 

 • Når konkurransene foregår vil det bli organisert bespisning for deltakere og dommere i nærheten av konkurransearenaen. Tidspunkt vil bli gitt på forberedelsesdagen.  Det vil også være salg av mat og drikke for publikum gjennom konkurransedagen i skolens kantinefasiliteter.

Program

Nedenfor er program for hver enkelt fag. Det er felles åpnings- og avslutningsseremoni for alle konkurransefagene, men fordelt på to steder: Stjørdal og på Frøya.

Mandag 27. mars

Ca 12.30 Bussavgang til Frøya

 • Bussavgang fra Trondheim Lufthavn Værnes til Sistranda, Frøya. (Bussavgang vil bli rett etter at siste fly med deltakere har landet)

13.00 Lett servering på bussen.

Ca. 15.30 Ankomst Frøya

 • Akkreditering og innsjekk Hotell Frøya

17:00 Informasjonsmøte

 • Trekking av tidspunkt og orientering

18.00 Åpningsseremoni

 • Velkommen til Øyregioen ved Føyaordfører Kristin Strømskag
 • Wordskills Norge ved Bjørn Alstad
 • Edsavleggelse – Opplesing av eden og bekreftelse fra deltakerne
 • Sang ved Iselin L. Skarpnes
 • Rektor ønsker velkommen til Guri Kunna vgs
 • Middag

Vi stiller med felleslokale i etterkant dersom det er ønske om å se film/TV mm. sammen.

Tirsdag 28. mars


18:00
Festmiddag på Hotellet

Onsdag 29. mars

Husk utsjekking av hotellet.

09.00-11.00 Finale mellom de to beste lagene 

11.00-12.00 Lunsj

12.00 Premieutdeling

13.00 Bussavgang til Trondheim lufthavn Værnes

Ca. 16.00 Ankomst Værnes

 

Oppgave og case for BUA og HEA

Helsefagarbeider (Lagkonkurranse)

Case - Helsefagarbeider SkoleNM 2023.pdf

 

Barne- og ungdomsmedarbeider (Lagkonkurranse)

Case - Barne- og ungdomsarbedierfaget - SkoleNM 2023.pdf

 

Tirsdag 28. mars

Dersom man rekker det, kan man dra til hotellet først å sette fra seg baggasje.
Akkreditering foregår på Ole Vig vgs fra morgenen av. (09:00)

For ledsagere: På forberedelsesdagen (dag 1) regner vi med ledsagere følger deltakerne og deres forberedelser.   

12:00 - Oppmøte i auditoriet på Ole Vig vgs.

 • Velkommen ved rektor
 • Orientering

13:00 Omvisning og forberedelse

 • Deltakerne blir tatt med på omvisning fagvis
 • Forberedelse på konkurransearena
 • Oppstart, gjennomgang HMS, maskiner, utstyr, verksted, konkurransearenaer mm.
   

16:00 Ole Vig vgs stenger for konkuransedeltakerne

 • Deltakerne går tilbake til hotellet

18:30 Åpningsseremoni på hotellet

 • Edsavleggelse
 • Middag
 • Underholdning

Vi stiller med disponibelt felleslokale i etterkant dersom det er ønske om å se film/TV mm sammen.

Onsdag 29. mars

Tidsskjema Barne-og-ungdomsarbediderfag- SkoleNM 2023.pdf RULLERINGSPLAN FOR AMBULANSEFAG NM 2023.docx.pdf tidsskjema-helsefagarbeider-skolenm-2023.pdf
 • HEA møter opp felles 08.30
 • BUA møter opp felles 09.30. 

15:00 Konkurranseslutt

 • Alle konkurranser er over.
 • Dommeravgjørelser starter
 • Registrering av resultater

16:00 Premieseremoni

 • Felles premieseremoni for alle fag
 • Sted: Ole Vig vgs
 • Enkelt måltid som også kan tas med ved avreise.

17:00 Avreise

Tirsdag 28. mars

Dersom man rekker det, kan man dra til hotellet ført og sette fra seg baggasje.
Akkreditering foregår på Ole Vig vgs fra morgene av. (09:00)

For ledsagere: På forberedelsesdagen (dag 1) regner vi med ledsagere følger deltakerne og deres forberedelser. Det vil bli utarbeidet et kort ledsagerprogram for konkurransedagen (dag 2) der man prøver å legge til rette for at fagfolk kan møtes og slå av en prat.  Det vil orienteres om dette på tirsdag.  

12:00 - Oppmøte i auditoriet på Ole Vig vgs.

 • Velkommen ved rektor
 • Orientering

13:00 Omvisning og forberedelse

 • Deltakerne blir tatt med på omvisning fagvis
 • Forberedelse på konkurransearena
 • Oppstart, gjennomgang HMS, maskiner, utstyr, verksted, konkurransearenaer mm.
   

16:00 Ole Vig vgs stenger for konkuransedeltakerne

 • Deltakerne går tilbake til hotellet

18:30 Åpningsseremoni på hotellet

 • Edsavleggelse
 • Middag
 • Underholdning

Vi stiller med disponibelt felleslokale i etterkant dersom det er ønske om å se film/TV mm sammen.

Onsdag 29. mars

Oppmøte

09:00

Start

09:30

Lunsj felles

11:30

Konkuranse fortsetter

12:00

Avsluttning konkuranse

14:00

.

15:00 Konkurranseslutt (senest tid)

 • Alle konkurranser er over.
 • Dommeravgjørelser starter
 • Registrering av resultater

16:00 Premieseremoni

 • Felles premieseremoni for alle fag
 • Sted: Ole Vig vgs.
 • Enkelt måltid som også kan tas med ved avreise.

17:00 Avreise

Mandag 27. mars

Det anbefales at dere som skal konkurrere innenfor fagene Logistikkfaget og Anleggsmaskinførerfaget ankommer Stjørdal på mandag 27. mars, da dere skal skal tidlig i aksjon på tirsdag 28. mars (Bl.a. med tanke på opplæringutstyr, HMS mm.)

Akkreditering på hotellet i løpet av kvelden.

Tirsdag 28. mars

For ledsagere: På forberedelsesdagen (dag 1) regner vi med ledsagere følger deltakerne og deres forberedelser. Det vil bli utarbeidet et kort ledsagerprogram for konkurransedagen (dag 2) der man prøver å legge til rette for at fagfolk kan møtes og slå av en prat.  Det vil orienteres om dette på tirsdag 

08:30 Oppmøte I hotellets vestibyle klar for avgang.

 • Transport vil bli organisert. 
 • Det vil ut over dagen være gjennomgang HMS, maskiner, utstyr, verksted, konkurransearenaer m.m. 

16:00 Konkurransearenaen stenger for konkuransedeltakerne

 • Deltakerne transporteres tilbake til hotellet. Skyss ordnes.

18:30 Åpningsseremoni på hotellet

 • Edsavleggelse
 • Middag
 • Underholdning

Vi stiller med disponibelt felleslokale i etterkant dersom det er ønske om å se film/TV mm sammen.

Onsdag 29. mars

Tidsplan NM Maskinkjøring.pdf

 

 • Husk utsjekking av hotellet.

15:00 Konkurranseslutt

 • Alle konkurranser er over.
 • Dommeravgjørelser starter
 • Registrering av resultater

16:00 Premieseremoni

 • Felles premieseremoni for alle fag
 • Sted: Ole Vig vgs
 • Enkelt måltid som også kan tas med ved avreise.

17:00 Avreise/ hjemreise

 

Konkurransen i mediefagene er AVLYST pga for få deltakere!

Informasjon

Nedenfor finner du mer informasjon om arrangørskolen, samt kart over områdene

Om Ole Vig vgs

Velkommen til Ole Vig videregående skole i Stjørdal.

Skolen er en av de store videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune med ca. 1000 elever og 10 utdanningsprogram, både yrkesfag og studieforberedende. Skolen har i tillegg tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring, voksenopplæring og landslinje for yrkessjåfør.  

Litt over halvparten av skolens elever går på yrkesfag, og skolen har lange og sterke tradisjoner som yrkesfagskole.

Beliggenheten i Trøndelags nest største by, som er også er et trafikknutepunkt i Midt-Norge, gjør skolen til et naturlig valg både for ungdom i regionen, men også fortilreisende elever på våre Vg2-tilbud.

Skolen er oppkalt etter skole- og folkeopplysningsmannen Ole Vig (1824-1857) fra Stjørdal, som ivret for folkeskolen og folkehøyskolebevegelsen i Norge.  

Hilsen fra rektor

Ole Vig videregående skole ønsker dere velkommen til årets skole-NM.  

Skolen tilbyr et bredt spekter av yrkesfag, og det er en ære å få lov til å arrangere Skole-NM 2023 innenfor flere fagområder i samarbeid med Charlottenlund og Olav Duun videregående skoler. 

Vi er stolte over oppdraget, og at vi får anledning til å bidra til økt interesse for yrkesutdanning sammen med World Skills, opplæringskontorene og Trøndelag fylkeskommune.   

Vårt mål er å legge til rette for gode opplevelser for deltagere, dommere og andre gjennom et profesjonelt arrangement og gode fasiliteter.  

Lykke til med konkurranser og gjennomføring, håper alle får fine dager ved Ole Vig.  

Arild Ofstad, rektor 

Arenaoversikt

 1. Hotell. Åpnigsseremoni
 2. Ole Vig vgs. arr. sted., premieseremoni
 3. Ole Vig vgs, arr, sted / skolested Sutterøy
 4. Ragnheim øvingsområde

Hotell, parkering og gangrute

Hotellet er merket med stor H. Skolen er merket med stor S.
Skolens parkeringsplass er merket med P1. Her kan det være begrenset med plass på dagtid.
Hotellets parkeringsplass er merket med P2. Denne er ikke så stor.
Det er ellers muligheter for gratis parkering både inne og ute i Stjørdal sentrum merket med P3.
Forslag på gangrute fra hotell til Ole Vig vgs: Rød linje.
Følg skiltmerking og parkeringsreglement
Fra Ole vig til Hotellet er et ca 10 minutter i gangtid.

Om Guri Kunna vgs

Velkommen til Guri Kunna videregående skole på Hitra/Frøya.

 

Hilsen fra rektor

Guri Kunna videregående skole ønsker dere velkommen til årets skole-NM. 
Skolen tilbyr et bredt spekter av yrkesfag, hvor naturbruk og akvakultur er sentralt for lokalt næringsliv med mange ansatte innen oppdrettsbransjen. Vi er stolte over oppdraget, og at vi får anledning til å bidra til økt interesse for yrkesutdanning sammen med World Skills, bransje og Trøndelag fylkeskommune. 

Vårt mål er å legge til rette for gode opplevelser for deltagere, dommere og andre gjennom et profesjonelt arrangement og gode fasiliteter. Lykke til med konkurranser og gjennomføring, håper alle får fine dager ved Guri Kunna. 

Espen Arntsberg, rektor 

 

Fra hotellet til Guri Kunna vgs er det ca. 4 minutter i gangtid (300 meter)

Guri Kunna vgs

 

Vi kan svare på spørsmål:

Irene Laukholm
Rådgiver
74 17 43 12 934 31 841
Christer Grønnesby
Fagrådgiver
74 17 42 73 905 54 887
Anders Lehn
Avdelingsleder
74 17 42 43 913 40 093
Sist oppdatert 09.03.2023