Det blir ingen sommerskole i Trøndelag  2021

  • Gjennom fagfonyelsen er det blitt overgang til sentralgitte eksamener i matematikk, og vi kan ikke sette opp lokalgitt eksamen på sommeren.
  • Skolene får, gjennom det såkalte Utdanningsløftet, midler til disposisjon for å følge opp aktuelle elever med tilpasset og intensiv opplæring lokalt på egen skole – før skoleårets slutt. Dette gjelder da spesielt de som står i fare for å få stryk eller IV. Hvordan planen legges opp for akkurat disse elevene, er opp til hver enkelt skole.
  • Vi viser for øvrig til Intensive kurs som vil bli gjennomført før høsteksamen.
Sist oppdatert 28.04.2021