User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Sommerskolen Trøndelag fylkeskommune 2019

Har du strøket til eksamen, eller ikke bestått fagene matematikk, naturfag eller kroppsøving på yrkesfag? Nå får du en mulighet her! Sommerskolen i Trøndelag består av intensivopplæring med påfølgende eksamen.

Hvem kan delta?

Elever på Vg1 og Vg2 yrkesfag, OT-ungdom og unge lærlinger.

Hvor gjennomføres kursene

Sommerskolen er på Tiller videregående skole.

Når gjennomføres kursene?

Matematikk (MAT 1001): Oppstart 21. juni kl. 09.00. Undervisning til og med 4. juli. Eksamen 5. juli. 40 plasser.

Naturfag (NAT 1001): Oppstart 21. juni kl. 09.00. Undervisning til og med 4. juli. Eksamen 3. og 4. juli. 12 plasser.

Kroppsøving (KRO 1005): Oppstart 21. juni kl. 09.00. Undervisning til og med 4. juli. Eksamen 3. juli. 24 plasser.

Undervisningen foregår mellom klokken 09.00 – 15.00 hver dag. Vi har lett fysisk aktivitet før felles lunsj halvveis i skoledagen.

Hva inneholder sommertilbudet?

De kompetansegivende kursene i sommerskolen består av undervisning og eksamen. Det er ikke mulig å bare melde seg opp til eksamen 

Undervisningen foregår mellom klokken 09.00 – 15.00. Vi har lett fysisk aktivitet før felles lunsj halvveis i skoledagen. 

Hvilken betydning får resultatene?

Inntak til vgo: Eksamensresultatene kan medregnes i andreinntaket ved søknad til videregående opplæring, og kan få betydning for hvilket opplæringstilbud du kan konkurrere deg inn på til neste skoleår.

Fullført og bestått: Ved bestått eksamen på sommerskolen får du ny mulighet til å fullføre videregående opplæring.

Hva koster sommertilbudet?

Fylkeskommunen betaler for opplæring og eksamen.

Dette krever oppmøte første dag for registrering, og deltakelse i opplæring og eksamen i sin helhet. 

Eventuelt sykefravær behandles individuelt. 

PÅMELDINGSFRISTER

1. Elever på Vg1: 19. juni

2. Elever på VG2: 19. juni

3. OT-ungdom: 19. juni

4. Lærlinger: 19. juni

Påmelding:

Påmelding via vår Påmeldingsweb

Kontakt:

Kontaktperson: Lene Strandli
Tiller videregående skole
Epost:
Telefon: 404 90 468

 

Sist oppdatert 23.05.2019