Spørsmål og svar

Her finner du svar på vanlige spørsmål om elev-PC-ordningen i Trøndelag fylkeskommune.

Hvem kan bestille PC?
Alle som skal begynne på Vg1 kan bestille PC gjennom fylkeskommunen. Vg2-elever som ikke har gått Vg1 i Trøndelag fylkeskommune og elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige kan også bestille.

Deltagere i voksenopplæring som ikke har kjøpt elev-PC tidligere kan også bestille PC.

Når og hvor kan jeg bestille PC?
Du kan bestille PC i fylkeskommunens bestillingsportal som åpner i juli 2022. Du bør imidlertid vente med å bestille PC av fylkeskommunen til etter andre inntaket ca. 7. august dersom:

  • du er usikker på om du skal begynne på videregående skole
  • du skal søke på Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Medier og kommunikasjon eller Kunst, design og arkitektur og er usikker på om du får plass (elever på disse utdanningsprogrammene har mulighet til å bestille en utvidet modell)

Jeg skal begynne på privatskole i Trøndelag. Kan jeg bestille PC gjennom fylkeskommunen?
Nei, ordningen gjelder kun for elever ved de offentlige skolene i Trøndelag fylkeskommunen. Kontakt skolen du skal begynne på for informasjon om deres PC-ordning.

Hva må jeg betale for PC-en kjøpt gjennom fylkeskommunen?
Du må betale en egenandel som tilsvarer den minste stipendsatsen i utstyrsstipendet for hvert år opplæringa di foregår i skole. Stipendet justeres litt årlig.

Hva må jeg gjøre for å få utstyrsstipend?
Elever med ungdomsrett må søke om utstyrsstipend hos Lånekassen: www.lanekassen.no
Alle elever som søker får utstyrsstipend (uansett formål eller inntekt), men beløpet du får varierer ut fra hvilket utdanningsprogram du går på. Egenandelen som du må betale for PC bestilt gjennom fylkeskommunen er alltid lik det minste beløpet som alle elever får.

Får jeg støtte fra fylkeskommunen for å kjøpe datamaskin andre steder, f.eks. i butikker?
Nei, fylkeskommunen gir kun støtte til PC du bestiller gjennom bestillingsportalen og elev-PC-ordningen. 

Får jeg støtte fra fylkeskommunen til forsikring?
PC som er kjøpt via fylkeskommunens bestillingsportal inkluderer 3 års forsikring (og garanti). Fylkeskommunen gir ikke støtte til forsikring av datamaskiner som er kjøpt andre steder.

Hvor leveres PC-en som jeg bestiller gjennom fylkeskommunen?
Ditt nærmeste postkontor.

Får jeg mindre hjelp på skolene dersom jeg kjøper en PC andre steder eller tar med en bærbar datamaskin/PC som jeg har fra før?
Nei, alle får hjelp på sin skole dersom det oppstår problemer med PC-en.
IT-avdelingene på skolene vil imidlertid ha mer kjennskap til PC-er som er bestilt via fylkeskommunen, og de vil kunne hjelpe deg med å sende disse til reparasjon dersom det blir nødvendig. Har du kjøpt PC-en en annen plass, er du selv ansvarlig for å få den sendt og reparert (dersom IT-avdelingen på skolen ikke kan fikse den).

Kan jeg kjøpe en ny PC gjennom fylkeskommunen dersom min blir ødelagt i løpet av studietiden?
Nei, du kan kun bestille én PC av fylkeskommunen.

Hva gjør jeg dersom det er noe galt med PC-en min etter at jeg har startet på skolen?
Da tar du kontakt med IT-avdelingen på skolen din. Du har midlertid selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!

Får jeg låne PC dersom min egen må sendes inn på reparasjon?
Ja, du får låne en PC av skolen din i reparasjonstiden.

Kan jeg bruke en bærbar datamaskin/PC som jeg har fra før?
Du er velkommen til å ta med det utstyret du har fra før, men du må kontrollere at maskinen du tar med (eller kjøper en annet sted) tilfredsstiller noen tekniske minstekrav som fylkeskommunen stiller. 

Hvordan får jeg installert nødvendig programmer til undervisningen?
Skolen du går på vil gi deg tilgang til programvaren som du trenger til undervisningen. Du installerer programvaren selv (uansett hvor maskinen er kjøpt), og all nødvendig programvare er gratis.

Hvem eier PC-en når jeg bestiller gjennom fylkeskommunen?
Du eier PC-en din selv, og den er helt og fullt ditt ansvar.

 

Sist oppdatert 05.03.2019