Din bestilling kunne ikke gjennomføres

Har du logget på for å kjøpe PC og ble sendt til denne siden? Da betyr det at din bestilling ikke kunne gjennomføres. Det kan skyldes at du ikke ligger inne i våre lister.

NB! I perioder der mange bestiller samtidig kan det hende at noen blir sendt til denne siden selv om de er godkjent for bestilling. Vennligst prøv igjen på et senere tidspunkt hvis du mener du oppfyller kravene. 

Oppdatering 10. august: Vi venter på nye lister fra 2.inntaket og nye lister fra Voksenopplæring. Disse blir ikke lagt inn i portalen før tidligst midten av uke 33. Hvis du hører til en av disse kategoriene må du derfor vente litt med å bestille. Vi beklager dette. 

Tilbudet om bestilling av elev-PC gjelder kun for:

  • Deg som skal starte på en fylkeskommunalt eid videregående skole (dvs. at skoler som KVT, Val, Lukas, Aglo m.fl. som er private ikke er en del av denne ordningen. Kontakt skolen din for å høre om de har en lignende avtale). 
  • Nye Vg1-elever med ungdomsrett
  • Elever på Vg2 som ikke har gått Vg1 i Trøndelag 
  • Elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige
  • Deltagere i videregående opplæring med voksenrett

Du får tilbudet om å kjøpe PC gjennom den fylkskommunale ordninga bare én gang, og du kan bare kjøpe én maskin. Grunnen for dette er at maskinene er subsidierte og derfor billigere enn tilsvarende maskin kjøpt i butikk. 

Voksenopplæring: Registrering av voksne med voksenrett som har rett på å bestille PC kan ta noe lengre tid, og det vil derfor være løpende oppdatering av dette fram til skolestart. Prøv igjen senere. 

Hvis du mener at du har fyllt alle vilkår men likevel ikke fikk bestilt: 
Ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune på e-post elevpc@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 10.08.2023