User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digitale bevis

Fra høsten 2018 innfører Trøndelag fylkeskommune digitale bevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater. Beviset vil være det primære beviset utlevert av fylkeskommunen og kan eksempelvis brukes som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. I samme løsning vil elever også finne sitt bibliotekkort, som kan benyttes på skolebibliotekene.

Kom i gang med digitalt bevis for elever, lærlinger og lærekandidater:

1.Last ned

Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID"

2. Logg inn

Logg inn i mobilappen med din private FEIDE-id

3. Bekreft bilde eller ta nytt

Bekreft eksisterende bilde fra det skoleadministrative systemet eller ta nytt bilde

4. Løsningen er klar til bruk!

Fra skoleåret 2018/2019 vil elever i Trøndelag fylkeskommune få elevbeviset og bibliotekkortet digitalt på mobilen. Det kan benyttes som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. 

I samme løsning vil du også finne ditt bibliotekkort, som kan benyttes på skolebibliotekene, ved å scanne QR koden på kortet. 

Kontaktpunkter for hjelp med løsningen

Kontakt administrative ansvarlige på din skole for brukerhjelp, endring av bilde eller om du av årsak ikke kan benytte deg av denne løsningen. 

Kontakt IKT - ansvarlig på din skole ved tekniske feil eller problemer. 

Fra høsten 2018 innfører Trøndelag Fylkeskommune digitale lærling- og lærekandidat bevis. Fra tidligere har ikke lærlinger og lærekandidater hatt bevis, og Trøndelag er først ute blant landets fylkeskommuner. Beviset vil være den enhver tid gyldige dokumentasjonen på at en er lærling eller lærekandidat med en aktiv kontrakt i Trøndelag Fylkeskommune. 

For hjelp og tekniske problemer kontakt seksjon for utdanning ved på mail: fagopplaring@trondelagfylke.no eller telefon: +47 74 17 40 20 

Trøndelag Fylkeskommune forbeholder seg retten til å sperre tilgangen til løsningen ved eventuell missbruk av løsningen. 

Jeg får ikke logget på

I Pocket ID må du benytte din Feide påloggingsinformasjon. Har du problemer med påloggingen kontakt IKT-hjelp på: IKT-hjelp@trondelagfylke.no 

Feil informasjon registrert

Informasjonen som ligger i elev- og lærlingebeviset er hentet automatisk fra fylkets systemer og det er ikke mulig å endre i applikasjonen

-        Elever: informasjonen hentes fra det skoleadministrative systemet til fylkeskommunen. Ta kontakt med administrator på din skole for bistand for eventuelle endringer

-        Lærlinger og lærekandidater: informasjonen hentes fra Vigo som benyttes av opplæringskontoret. Ta kontakt med ditt opplæringskontor dersom det er feil eller skal endres informasjon knyttet til ditt lærlingebevis.

Endringer må følgelig foretas sentralt i Fylkeskommunen. Ta kontakt med seksjon utdanning og fagopplæring på mail: fagopplaring@trondelagfylke.no eller telefon + 47 74 17 40 20. 

Hvordan kan jeg endre bilde?

Når du har lastet opp nytt bilde eller bekreftet eksisterende ved innrullering i løsningen vil bildet være lås. For å endre bildet må det nullstilles i fylkets administrative systemer. Dette kan en få utført enten ved å ta kontakt med administrativt ansvarlig ved skolene (for elev) eller ved å ta  kontakt med seksjon utdanning og fagopplæring på mail: fagopplaring@trondelagfylke.no eller telefon + 47 74 17 40 20.  

Endring i elevinformasjon er foretatt i administrasjonssystemet, hvorfor blir det ikke oppdatert i løsningen?

Informasjon fra fylket blir automatisk oppdatert i PocketID hver natt. Alle endringer vil følgelig oppdateres påfølgende dag. 

Hva kan jeg benytte elev-, lærlinge- og lærekandidatbeviset til?

Beviset er Trøndelag Fylkeskommunes gyldige bevis for legitimering av sin status som elev, lærling eller lærekandidat. Eksempelvis vil det kunne være mulig å benytte beviset ved legitimering i forbindelse med eksamen, ved reise på AtB eller ovenfor bedrifter. En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er imidlertid opp til den enkelte aktør om en ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.

Hvordan kan en være sikker på at beviset fortsatt er gyldig?

Beviset vil daglig oppdatere seg med aktuell status for eleven/lærlingen/lærekandidaten. Inne i applikasjonen vil en i tillegg kunne teste gyldigheten ved hjelp av en kontrollfunksjon. .

Problemer med å lese QR kode på mobilen

Lysstyrken på mobilskjermen må stå på fullt for best resultat. Gå til innstillinger på telefonen og juster opp lysstyrken. 

Får ikke tilgang til biblioteksfanen

Du har ingen bibliotekskode registrert på din profil, ta kontakt med administrativ ansvarlig ved din skole for å få lagt inn.

Feil bibliotekkode vises

Kontakt administrativt ansvarlig ved skolen for å få endret bibliotekkoden. 

Sist oppdatert 01.06.2018