Slik søker du

Du søker videregående opplæring for voksne ved å legge inn en elektronisk søknad i vigo

Søknadsfristen er 1. mars
Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.

Fyll ut søknadsskjema her 
Søkerveiledning til Vigo finner du her

Opplæringstilbud gis normalt to ganger i året: Januar/februar og august/september.

Usikker på hvilken sluttkompetanse du skal velge?
Les mer om studiekompetanse eller yrkeskompetanse her.

Andre nyttige linker:
Hovedside - karrieretrondelag.no
Karriereveiledning | Karriereveiledning.no
Forside | Utdanning.no
Utdanning.no - Jobbkompasset

Dette skjer etter du har lagt inn søknad
Når søknaden din er fylt ut sendes denne til en av våre koordineringsskoler for voksenopplæring for videre behandling. For at søknaden din skal bli behandlet må du sende inn nødvendig dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis på grunnskole, eventuell annen utdanning, oppholdstilatelse,dokumentasjon på relevant arbeidspraksis o.l) innen 10 dager etter at søknaden er levert.

En ferdig behandlet søknad vil gi deg svar på om du har rett på gratis opplæring (voksenrett) eller ikke.

Alle kan søke, men hvilken rett du har er av betydning for inntak. Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen han eller hun ønsker. Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse.

Voksnes rett til videregående opplæring er regulert i opplæringslovens kap. 4A og rundskriv Udir-2-2008

Voksne med rett - «voksenrett»

For å ha rett til videregående opplæring må den voksne

  • ha fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
  • være minimum 25 år
  • ha lovlig opphold i Norge

Voksne som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har ikke rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan velge å tilby dem skoleplass, hvis det ikke går på bekostning av plassen til voksne med rett til videregående opplæring. 

Det kan ikke stilles krav om norskferdigheter for å få rett til videregående opplæring. Voksne i videregående har ikke rett til særskilt språkopplæring. 

Inntaksrekkefølge
Hvis det ikke er nok plasser til alle søkerne, er rangeringen slik:

  1. voksne med rett
  2. voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  3. voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse

Voksne kan også søke om ordinær videregående opplæring, men de skal da rangeres etter ungdom.

Støtte hos lånekassen

Som inntatt elev eller deltager ved voksenopplæring kan du søke om støtte hos lånekassen. Klikk her. 
Velg «Trøndelag voksenopplæringssenter» som din skole. 

 

Sist oppdatert 27.05.2021