Slik søker du

Det er åpent for å søke voksenopplæring for alle over 19 år, hele året. De som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer kommende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.

Innsøkingsportal

Du søker videregående opplæring for voksne, veiledning og/eller realkompetansevurdering ved å logge deg inn på denne nettsiden her

Er du usikker på hvilken sluttkompetanse du skal velge så kan du lese mer om både studiekompetanse og aktuelle  yrkeskompetanser her.

Dette skjer etter du har lagt inn søknad 

Når søknaden din er fylt ut sendes denne til en av våre koordineringsskoler for voksenopplæring for videre behandling. Oversikt over, og kontaktopplysninger til disse finner du under Kontakt oss.

For at søknaden din skal bli behandlet må du laste inn nødvendig dokumentasjon i søknaden. Det gjelder f.eks. vitnemål og/eller kompetansebevis fra grunnskole eller videregående skole, eventuell annen utdanning og  dokumentasjon på relevant arbeidspraksis. Dette må lastes inn, eller ettersendes innen 10 dager etter at søknaden er sendt inn via nettsiden.

Du vil få skriftlig tilbakemelding på din søknad direkte fra koordineringsskolen så når den er ferdig behandlet. Du vil få et enkeltvedtak om du har voksenrett eller ikke, eventuelt resultatet fra realkompetansevurderingen og eventuelt brev om inntak til opplæring.

Opplæringstilbudene igangsettes som oftes i august/september hvert år.

Voksne kan også søke om ordinær videregående opplæring, men de skal da rangeres etter ungdom. Dette gjøres ved at du logger deg på via nettstedet vigo.no.

Støtte hos lånekassen

Som deltager ved voksenopplæring kan du søke om støtte hos lånekassen. Klikk her. 
Velg «Min skole (koordinerede skole)» som din skole. 

 

Sist oppdatert 02.08.2022