User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Søk plass

Slik søker du videregående opplæring for voksne:

Søknaden til videregående opplæring for voksne leveres elektronisk via søketjenesten vigo. Når søknaden din er fylt ut sendes denne til tilhørende koordineringsskole for videre behandling. For at søknaden din skal bli behandlet må du sende inn nødvendig dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis på grunnskole, eventuell annen utdanning, oppholdstilatelse,dokumentasjon på relevant arbeidspraksis o.l) innen 10 dager etter at søknaden er levert.

Når man søker voksenopplæring må man oppgi ønsket sluttkompetanse. Sluttkompetanse i videregående opplæring er enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse, les mer her.

En ferdig behandlet søknad vil blant annet gi deg svaret på om du er vurdert med rett («voksenrett») eller uten rett til gratis videregående opplæring.

Søknadsskjema finner du her

Søkerveiledning til Vigo finner du her

Opplæringstilbud gis normalt to ganger i året: Januar/februar og august/september.

Støtte hos lånekassen

Som inntatt elev eller deltager ved voksenopplæring kan du søke om støtte hos lånekassen. Klikk her. 
Velg «Trøndelag voksenopplæringssenter» som din skole. 

 

Sist oppdatert 11.04.2019