Yrkesfagkonferansen 2022 - avlyst

Konferansen 2022 er avlyst

 

Målgruppe for denne konferansen er for eksempel rektorer/ avdelingsledere/lærere/ rådgiver videregående skoler med yrkesfag, deltakere innenfor fag- og yrkesopplæringen (opplæringskontor, lærebedrifter, instruktører, faglig ledere) og andre aktuelle parter innenfor yrkesfag.