Yrkesfagkonferansen 2020

Hvor står vi? Hvor går vi?

- Digitalisering i utdanning og arbeidsliv

 

Målgruppe for denne konferansen er for eksempel rektorer/ avdelingsledere/lærere/ rådgiver videregående skoler med yrkesfag, deltakere innenfor fag- og yrkesopplæringen (opplæringskontor, lærebedrifter, instruktører, faglig ledere) og andre aktuelle parter innenfor yrkesfag.

Deltakeravgift for eksterne er 650,- kr (dvs for deltakere som ikke er tilhørende videregående skoler/ fag- og yrkesopplæring i Trøndelag fylkeskommune)

Påmeldingsfrist er torsdag 10. januar 2020

https://trondelag.pameldingssystem.no/yrkesfagkonferansen-3#/home