Ønsker du å bli lærebedrift?

På grunn av koronapandemiens påvirkning på næringsliv og arbeidsliv setter vi i gang et nytt tilbud: Tiltak for lærlinger. Det betyr at nye lærebedrifter kan søke om et ekstra pengetilskudd for å ta inn søkere.

Hva er en lærebedrift?

En bedrift som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. En lærebedrift er kvalifisert til å drive fag- og yrkesopplæring for ungdommer og voksne, og har en godkjent faglig leder. Hvilken opplæring bedriften skal gi reguleres av fagets læreplan.
Ved å tilby en læreplass får bedriften tilført ny og oppdatert kunnskap og ferdigheter i fagfeltet. Det er også landets beste rekrutteringsordning for å sikre kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom en opplæringsperiode på normalt to år rekker man å bli godt kjent før fullført læretid.

Hva er en lærling?

Elever som har valgt yrkesfag på videregående skole kan etter to år i skolen søke om læreplass og bli lærling. I løpet av opplæringen i skolen har de lært grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen faget. I bedrift skal lærlingen bygge videre på denne kompetansen og jobbe mot et fag- eller svennebrev. Opplæringsperioden er normalt to år.

Hva er en lærekandidat?

Lærekandidatordningen er sidestilt med lærlingordningen. Lærekandidater har som mål om å ta ei mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Bedriften skal utarbeide en tilpasset lærekandidatplan som lærekandidaten skal få opplæring i. Planen vil være grunnlaget for innholdet i vurdering av lærekandidatens sluttkompetanse og sluttdokumentasjon.

Økonomisk gunstig

Lærlingen/lærekandidaten bidrar til bedriftens daglige virke gjennom opplæringsperioden. I tillegg mottar lærebedriften et tilskudd til å dekke kostnader til opplæring for hver lærling de tar inn.

Om ordningen

Som godkjent lærebedrift får dere tilgang til vårt datasystem Vigo Bedrift, der tilgjengelige søkere til læreplass er registrert.

Vi har satt som krav at den lærlingen/lærekandidaten som bedriften tegner kontrakt med er:

  •  på listen over søkere fra Vigo, er fra Trøndelag fylke
  • har rett til videregående opplæring (ungdomsrett/voksenrett).

 

En godkjent lærebedrift som har skrevet kontrakt med sin første lærling etter 01.09.2020, kan søke på ordningen. Søknadsfristen er 30.11.2020. Mer informasjon finner du HER.


Lyst til å vite mer om hvordan man blir lærebedrift?