Ønsker du å bli lærebedrift?

Hva er en lærebedrift?

En bedrift som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. En lærebedrift er kvalifisert til å drive fag- og yrkesopplæring for ungdommer og voksne, og har en godkjent faglig leder. Hvilken opplæring bedriften skal gi reguleres av fagets læreplan.
Ved å tilby en læreplass får bedriften tilført ny og oppdatert kunnskap og ferdigheter i fagfeltet. Det er også landets beste rekrutteringsordning for å sikre kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom en opplæringsperiode på normalt to år rekker man å bli godt kjent før fullført læretid.

Hva er en lærling?

Elever som har valgt yrkesfag på videregående skole kan etter to år i skolen søke om læreplass og bli lærling. I løpet av opplæringen i skolen har de lært grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen faget. I bedrift skal lærlingen bygge videre på denne kompetansen og jobbe mot et fag- eller svennebrev. Opplæringsperioden er normalt to år.

Hva er en lærekandidat?

Lærekandidatordningen er sidestilt med lærlingordningen. Lærekandidater har som mål om å ta ei mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Bedriften skal utarbeide en tilpasset lærekandidatplan som lærekandidaten skal få opplæring i. Planen vil være grunnlaget for innholdet i vurdering av lærekandidatens sluttkompetanse og sluttdokumentasjon.

Økonomisk gunstig

Lærlingen/lærekandidaten bidrar til bedriftens daglige virke gjennom opplæringsperioden. I tillegg mottar lærebedriften et tilskudd til å dekke kostnader til opplæring for hver lærling de tar inn.


Lyst til å vite mer om hvordan man blir lærebedrift?