User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Karrieredagene på yrkesfag

Karrieredagene for yrkesfag i Trondheim, Malvik og Klæbu ble arrangert uka før høstferien og er en stor fellesdugnad mellom de videregående skolene og opplæringskontor/bedrifter.

Mandag til torsdag i uke 40 var Tiller, Byåsen, Strinda og Charlottenlund vgs vertsskoler for Karrieredagene for yrkesfag. Ca 2500 elever på 10. trinn i Trondheim, Malvik og Klæbu har fått presentert de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Elever, lærlinger, lærere og opplæringskontor/bedrifter har i fellesskap gitt de besøkende ungdomsskoleelevene et innblikk i hvordan det er å være elev på de ulike utdanningsprogrammene, og hvilke valgmuligheter disse gir. Alle de videregående skolene i Trondheim og Malvik og opplæringskontor/bedrifter har samarbeidet om de faglige presentasjonene.

5000 elever og foresatte deltok på informasjonsmøter

Ca. 5000 elever og foresatte har i tillegg deltatt på informasjonsmøter om videregående opplæring på kveldstid. Team med representanter fra inntak, fagopplæring, NTNU Karriere og videregående skole har blant annet fortalt om søking til videregående opplæring, om høyere utdanning og om det å være elev og foresatte i videregående opplæring.
- Jeg syntes møtet var bra og veldig informativt, forteller mor til elev på 10. trinn  i etterkant av møtet. 
- Møtet var kort og konsist. Jeg følte at jeg fikk mye ut av tiden som var satt av. Fint at høre flere fortelle om søking osv. Det viktige kom fram, la hun til.

Veldig positiv tilbakemelding fra rådgiverne

Hvordan har Karrieredagene fungert, slik Trondheim kommune ser det?
- Det har fungert meget bra og vi får veldig positiv tilbakemelding fra rådgiverne. Det er positivt at alle elevene får møte alle utdanningsprogram og de som informerer er jo de beste informantene vi har i vårt område, sier Stein Bonesmo, koordinator for karriereveiledning for ungdomsskolene i Trondheim kommune.

- Jeg fikk informasjon om fag jeg ikke kjente så mye til

Dette fortalte én av elevene på 10. trinn som deltok på Karrieredagene på yrkesfag.
- Det var artig å være med. Jeg fikk høre om de andre fagene som jeg ikke hadde hørt så mye om før, så da ble de fagene jeg ikke kjente til mer interessante. Hvis jeg ikke hadde vært nødt til å høre om alle hadde jeg nok ikke valgt å gå til for eksempel bygg- og anlegg. Men siden vi måtte det så synes jeg at det var interessant å høre om det også, forklarer hun.

Elever og foresatte deltar på informasjonsmøter på kveldstid.
- Jeg visste mye av det de sa på møtet fra før, men den ene damen sa at vi konkurrerer på karakterer for å komme inn. Mange i klassen ble stresset av at det er de beste som kommer inn.

Mange bidrar under Karrieredagene

Robin Hjelseth, 2. års lærling i Kontor- og administrasjonsfaget, bidro på stand for utdanningsprogrammet Service og samferdsel.
- Jeg synes det var artig og interessant. Det er ikke lærerikt for meg, men for elevene, å høre om det fra noen som jobber med det. Det er en fin måte å markedsføre service på. Å bruke de som har gått det, og som trivdes godt på skolen er fint, forteller Robin.

Karrieredagene - 3. året på rad

- Det er det tredje året at Karrieredagene blir arrangert på denne måten. Dette er en stor fellesdugnad mellom de videregående skolene og opplæringskontor/bedrifter som 10.trinnselever, lærere og rådgivere på ungdomsskolene nyter godt av, sier Randi Kristin Svarva, koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringen i Trøndelag.

- Jeg er imponert over det ansvaret de involverte tar i forbindelse med Karrieredagene. Karrieredagene er knyttet opp mot faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen, og en profesjonalisering av informasjonen som gis. Tett samarbeid med skoleeier i Trondheim kommune og bred involvering har vært en viktige suksessfaktorer for å få dette til, forteller Randi Kristin Svarva.

Studieforberedende i uke 42

I uke 42 venter Karrieredagene for studieforberedende utdanningsprogram. Sverresborg og Rosenborg skole vil da være vertsskoler.

Du kan lese mer om Karrieredagene her:

www.trondelagfylke.no\karrieredgene 

Film fra Karrieredagene på Charlottenlund vgs