User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Oppmelding

PrivatistWeb

All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder.

  • 1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
  • 15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen etter at fristen har gått ut. Oppmeldingen er ikke gyldig uten at eksamensavgiften er betalt. Betalingsfristen er den samme som oppmeldingsfristen. 

Ny PrivatistWeb for Trøndelag fylke

Fra høsten 2018 må alle opprette ny bruker for Trøndelag fylkeskommune. PrivatistWeb for tidligere Nord- og Sør-Trøndelag er ikke lenger tilgjengelig. Hvis du vil ha tilgang til din historikk fra disse to fylkene, må du kontakte Eksamenskontoret.

 

Eksamensavgift

Eksamensavgiften betales ved oppmelding i PrivatistWeb.

  • Ny eksamen:  kr. 1.114,-.
    For fag du ikke har bestått tidligere.
  • Forbedre fag: kr. 2.231,-.
    For fag du har bestått med karakteren 2 eller høyere.

Du betaler én avgift per eksamen.

MAT1011 Matematikk 1P og MAT1013 Matematikk 1T regnes som samme fag. Hvis du har bestått i 1T og vil ta eksamen i 1P, blir det en forbedring.

Målform

På PrivatistWeb må du under menyvalget "Personopplysninger" oppgi hvilken målform du har. Du er selv ansvarlig for at riktig målform blir registrert, og din besvarelse i norsk hovedmål og norsk sidemål blir sensurert i henhold til disse opplysningene.

Hvor ønsker du å avlegge eksamen?

På PrivatistWeb må du under menyvalget "Personopplysninger" oppgi hvor du ønsker å avlegge dine skriftlige, muntlige og muntlig-praktiske eksamener. Du må oppgi ønsket sted for både skriftlig og muntlig/muntligpraktisk selv om du ikke skal melde deg opp fag med denne eksamensformen. Det er ikke mulig å endre ønsket eksamenssted.
Eksamenskontoret kan ikke garantere at ditt ønske om eksamenssted kan imøtekommes.

Skriftlig eksamen

Du kan legge inn ønske om å avlegge skriftlig eksamen på en av de offentlige videregående skolene i Trøndelag. Ønsker du å avlegge eksamen i Trondheimsområdet, som omfatter skolene mellom Malvik og Melhus, blir du tilfeldig plassert på en av skolene i området.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamen foregår på Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole og i Midtfylket. Midtfylket omfatter Byåsen videregående skole, Trondheim Katedralskole og Ole Vig videregående skole. Hvis du ønsker Midtfylket blir du tilfeldig plassert på en av de tre skolene. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres.

Praktisk eksamen

Legges fortrinnsvis til en offentlig videregående skole som har opplæring i faget. Dette kan medføre noe reisevei for å få avlagt eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres.

Kollisjon med eksamener

Du er selv ansvarlig for at du ikke melder deg opp til mer enn én eksamen på samme dato.

Bytte fagkode

Det er ikke mulig å bytte fagkode etter oppmeldingsfristen. Hvis du ønsker å melde deg av en eksamen, sender du e-post til . Eksamensavgiften refunderes ikke.

Dersom du oppdager at du har meldt deg opp i feil fagkode før oppmeldingsfristen, må du ta kontakt med oss på e-post.

Sist oppdatert 26.02.2019