Privatisteksamen skal gjennomføres

Kunnskapsdepartementet har besluttet at alle privatisteksamener skal gjennomføres så langt det lar seg gjøre .

Eksamensperioden for Trøndelag starter 4. mai og datoer for ikke-skriftlige eksamener blir publisert i løpet av 22.april. 
I enkelte fag er det behov for at bransjestandardene fra Folkehelseinstituttet er på plass før gruppestørrelser under eksamen blir fastsatt, enkelte av disse er ikke klare enda. Det kan derfor være at noen eksamensdatoer først kommer på plass etter 22.april.

Dato, tid og sted for skriftlig eksamen er publisert i PrivatistWeb.

Utdanningsdirektoratet har publisert en smittevernveileder på sine nettsider

Der står det blant annet:

  • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
  • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.

 Vi oppfordrer alle privatister til å lese gjennom informasjon om eksamen og smittevernveilederen på Utdanningsdirektoratet (Udir) sine hjemmesider www.udir.no

Til dere som har søkt om særskilt tilrettelegging:
På grunn av situasjonen er vi noe forsinket med saksbehandlingen. Alle får behandlet søknaden sin før eksamensperioden.

Frivillig avmelding og refusjon

Hvis du ønsker å melde deg av eksamen nå på grunn av dagens situasjon med korovavirus (Covid-19), kan du gjøre det og få eksamensavgiften tilbakebetalt. 

Slik gjør du:
Send en e-post til  og skriv «avmelding privatisteksamen» i emnefeltet.
I e-posten må du oppgi:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Hvilke fagkoder du vil melde deg av

Eksamenskontoret melder deg av eksamen og oppdaterer din status i PrivatistWeb.
Eksamensavgiften blir betalt tilbake til den kontoen det ble betalt fra.
Dette skjer manuelt, så det vil ta tid før pengene kommer inn på din konto.
Ønsker du å ta eksamen til høsten, må du selv melde deg opp.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et unntak fra vilkårene som du godkjente ved oppmelding til eksamen og at avmeldingen ikke kan endres.