Muntlig-praktisk eksamen

I fagkoder innen musikk, dans, drama og idrettsfag er det spesielle retningslinjer for eksamen.