User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Muntlig-praktisk eksamen

I fag med eksamensformen MP (muntlig-praktisk) finnes det to modeller for gjennomføring av eksamen. Faglærer kan i samråd med elevene foreta et valg av modell for gjennomføring. I fagkoder innen musikk, dans, drama og idrettsfag er det spesielle retningslinjer for eksamen.