Søknad - drosjeløyver

Nytt regelverk for drosjeløyve i 2023. Les mer lenger ned.
Digital søknadsportal om drosjeløyve

Nytt regelverk f.o.m. 01.01.23.

Krav om garanti, egenerklæring, taklampe, taksameter og loggføringssystem. Les mer her.

Nytt regelverk f.o.m. 01.06.23

Krav om faglig kompetanse for løyvehavere. Les mer her.

Sist oppdatert 13.10.2023