Slik former vi Trøndelag

Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Primært å sikre en meget rasutsatt strekning. Andre positive effekter av ny veg: mer effektiv transportavvikling, forbedret fremkommelighet og en mer driftssikker og trafikksikker veg.
Hvor Åfjord
Når Høst 2017 - Høst 2019

Prosjektet innebærer bygging av ca. 4,2 kilometer ny veg i jomfruelig terreng, inkludert to tunneler. Den nye vegen skal erstatte dagens rasutsatte veg gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden. Prosjektet ble åpnet for trafikk 25. oktober 2019.

Det er også andre strekninger som er utbedret i forbindelse med hovedprosjektet.

Gartnesodden

Ny og bredere veg er sprengt ut og tatt i bruk. 

Fv. 6318 Harbaksveien

Deler av fv.6318 Harbaksveien er lagt til rette for transport av vindturbiner.