Regional plan for arealbruk

Foto: Steinar Johansen

Trøndelag fylkeskommune arbeider med en Regional plan for arealbruk, som skal vedtas i desember 2021. Hensikten er å tydeliggjøre en bærekraftig og differensiert arealpolitikk, og å skape en forpliktende ramme for arealplanlegging i hele Trøndelag. Planen utarbeides i tett samarbeid med kommunene, statlige sektormyndigheter og andre interessenter.

Sist oppdatert 05.02.2021