Kystskogbruksmidler 2020

Fylkeskommunene har fra 1. januar 2020 fått ansvaret for å videreutvikle den prosjektretta satsingen.

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket og vedtatte strategiplan for oppfølging av Kystskogmeldingen.

Ordningen gjelder fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene, etter søknad, i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter.

Hvordan søke

Ordningen er søkbar i Regionalforvalting – Trøndelag:

Regionalforvaltning.

Dokumenter

Retningslinjer for ordningen

Melding om Kystskogbruket 2015

Særskilt ordning i 2020

Med bakgrunn i koronasituasjonen og utfordringene dette medfører vil retningslinjene for kystskogmidlene gjelde for 2020.

Kontaktperson

Odd Arne Bratland  907 74 324 

Sist oppdatert 27.04.2020