User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Opplevelsesnæring

Opplevelsesnæringene omfatter bedrifter og aktører innenfor det vi tradisjonelt oppfatter som reiselivet, men også relatert til mat, natur og kulturarv. Innenfor dette næringsområdet vil utvikling av aktører, attraksjoner og produkter som kan tiltrekke seg et større volum nasjonale og internasjonale besøkende, samt kommersielle opplevelser være i sentrum. Utvikling av opplevelser som ikke har næring som formål vil dekkes opp av andre samfunnsområder, og er begrunnet i målsettinger som f.eks. helse, kulturtilbud og bevaring av felles kulturarv.

Kulturnæring

Hva er kulturnæring? Les om begrepene kreative næringer, kulturbaserte næringer, kulturnæringer, opplevelsesnæringer og opplevelsesindustri og hva som ligger i dem.