Skal skape innovasjon i verdensklasse

Trøndelag fylkeskommune er med på laget når Trondheim Tech Port lanseres 7. oktober. Nå skal økt innovasjonskraft, nye industrier, bedre tjenester og nye selskaper skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

Logo av Trondheim Tech Port.

En rekke nasjonale og regionale aktører som har gått sammen for å skape Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port. Teknologi står sentralt i satsningen.

Økt innovasjonskraft

-Gjennom Trondheim Tech Port skal vi sørge for at mer av forskningen kommer samfunnet til gode.  Norges innovasjonskraft skal økes gjennom tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, myndigheter, innbyggere, studenter, kapitalmiljø og oppstartsbedrifter, sier daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung.

Stort behov

Et innovasjonsdistrikt er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg. Her samarbeider gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon og kommersialisering av idéer og kunnskap.
Slike innovasjonsdistrikter finnes flere steder, blant annet i Oslo, Stockholm, København, London og Boston.

Et innovasjonsverktøy

Trondheims campusområde blir selve senteret i Trondheim Tech Port , og løpet av de neste årene skal det legges til rette for innovasjonsprosesser, testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter, utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. Slik skal Innovasjonsdistriktet bli det innovasjonsverktøyet samfunnet trenger.

Store ambisjoner

I tillegg til Trøndelag fylkeskommune er NTNU, Trondheim kommune, SINTEF, Equinor, Innovasjon Norge, St. Olav Hospital, SpareBank 1 SMN, Helse Midt-Norge, SIVA, Adresseavisen, Sit, Studenttinget og Trondheimsregionen med på laget.

Trondheim Tech Port er en sammenslåing av Technoport og Innovasjonsdistrikt Elgeseter. Trondheim Tech Port har imidlertid fått nye vedtekter og ny strategi. Satsingen har internasjonale ambisjoner og har høye krav til flere nye arbeidsplasser og bedre tjenester.