User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Cultourist

Cultourist er kulturruter for Trøndelag basert på og med utgangspunkt i Kulminfortellingene.

Kulturruter for Trøndelag med utgangspunkt i Kulminfortellingene.

Det er en videreutvikling av Kulmin, og er en webapplikasjon for PC og mobil. Hovedfunksjonen til Cultourist er å guide folk langs definerte kulturruter som består av flere tilrettelagte kulturminner med Kulmin som «fortellerpunkt» i ruten. En rute kan bestå av alt fra et enkelt Kulminpunkt, en sti på 7-800 meter med tett konsentrasjon av Kulminpunkter til flere kilometer lange ruter med spredte punkter.

Rutene fremstår som røde linjer med informasjonspunkter på et kart. I tilknytning til rutene finner du småbedrifter som serveringssteder, overnattingssteder, gallerier, brukskunst, gårdsmatutsalg og mye annet. Kommunene lager stadig nye ruter med utgangspunkt i sine Kulmin-fortellinger. 

Kulturrutene i Trøndelag finner du på cultourist.no.

Sist oppdatert 01.12.2017