User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kulturformidling

Litteratur

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for utvikling og produksjon av litteratur gjennom støtteordninger, tilskudd til aktører på feltet og som tilrettelegger og nettverksbygger.

Film og andre audiovisuelle uttrykk

Fylkeskommunen støtter utvikling av film i Trøndelag gjennom eierskap og overføring av midler til Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS

UKM

26.- 28.april deltar 450 ungdommer på UKM regionfestival på Ørlandet. Første forestilling starter kl.14.30. Se live her.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Vrimmel

22. oktober - 4. november arrangeres den mobile kunst- og kulturfestivalen Vrimmel i Indre Namdal. Med 1200 elever og barnehagebarn, seks kommuner, over 70 profesjonelle kunst- og kulturutøvere er Vrimmel enestående i sitt slag i Norge.

Fylkesmusikerne

Fylkesmusikerne i Trøndelag er en utøvende musikktjeneste for innbyggerne i fylket.