User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kulturformidling

Litteratur

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for utvikling og produksjon av litteratur gjennom støtteordninger, tilskudd til aktører på feltet og som tilrettelegger og nettverksbygger.

Film og andre audiovisuelle uttrykk

Fylkeskommunen støtter utvikling av film i Trøndelag gjennom eierskap og overføring av midler til Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS

UKM

Over 3000 ungdommer i alderen 13 -20 år deltar hvert år på lokalmønstring i Trøndelag. Her kan du melde deg på årets UKM.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Vrimmel

21. oktober - 3. november arrangeres den mobile kunst- og kulturfestivalen Vrimmel i Midtre Namdal. Hele programmet finner du her.

Fylkesmusikerne

Fylkesmusikerne i Trøndelag er en utøvende musikktjeneste for innbyggerne i fylket.