Kulturformidling

Litteratur

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for utvikling og produksjon av litteratur gjennom støtteordninger, tilskudd til aktører på feltet og som tilrettelegger og nettverksbygger.

Film og andre audiovisuelle uttrykk

Fylkeskommunen støtter utvikling av film i Trøndelag gjennom eierskap og overføring av midler til Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS

UKM regionfestival utsettes på ubestemt tid

UKM regionfestival i Trøndelag, Ørland 17.-19.april og Namsos 24. - 26.april utsettes på ubestemt tid.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Vrimmel

21. oktober - 3. november arrangeres den mobile kunst- og kulturfestivalen Vrimmel i Midtre Namdal. Hele programmet finner du her.

Fylkesmusikerne

Fylkesmusikerne i Trøndelag er en utøvende musikktjeneste for innbyggerne i fylket.