User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klima

Barn som leker med togbane (Foto: Ronny Danielsen)

Fylkeskommunen har mulighet til å arbeide for å redusere klimagassutslippene på en rekke måter og områder. Vi kan bruke økonomiske virkemidler og lovverk, særlig knyttet til planlegging. Vi kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapsnivået i befolkningen, og vi kan bidra til å sette kommunene og næringslivet bedre i stand til å gjennomføre gode tiltak.

Fylkeskommunens arbeid på klima gjøres for en stor del gjennom Klimaråd Trøndelag.

Mer om Klimaråd Trøndelag

Les mer: Skolen med null klimautslipp

Sist oppdatert 09.05.2019