Utviklingstilskudd

- etablering av nye friluftsråd og andre større friluftslivsprosjekter

Trøndelag fylkeskommune har et utviklingstilskudd som skal stimulere til nytenking, samarbeid og gi «starthjelp» til regionalt viktige og innovative prosjekter. Det er mulig å søke mindre utviklingstilskudd i forbindelse med regionale friluftslivsprosjekter, inkludert etablering av interkommuale friluftsråd. Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte. 
For ytterligere informasjon, se vedlagte retningslinjer

Søknaden skal sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no.
Velg støtteordning «Utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning». Skjemaet er ikke tilpasset ordningen ennå, så vi anbefaler at dere benytter veiledningen aktivt.

Det er løpende søknadsbehandling gjennom året. Vi ber om at en av våre saksbehandlere kontaktes før søknad utformes.
Dette gjelder spesielt ved støtte til å utrede nye friluftsråd. Her vil retningslinjene avvike noe.

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden
Oddveig Bredesen, tlf. 415 42 249, e-post: oddbr@trondelagfylke.no
Thor Brandt, tlf.  995 42 452, e-post: thobr@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer
Bjarne Bull-Berg, tlf. 45 02 39 35, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 30.12.2022