Spillemidler

Nå kan man få finansiert flere anleggstyper til friluftsliv med spillemidler.

Link til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2020 

Eksempel på friluftslivsanlegg som kan finansieres med spillemidler (viser til kap. 2.6.12, side 25 - 26 ):

 

 • Dagsturhytte
 • Gapahuk
 • Lager/garasjebygg
 • Sanitæranlegg
 • Turkart
 • Turpadleanlegg
 • Baderamper for rullestol
 • Utendørs stupetårn
 • Via Ferrata
 • Turveier, -løyper og -stier
 • Lysanlegg for turveier, -løyper og -stier
 • Skilting/merking av eksisterende veier/-stier/-løyper
 • Brutiltak

Det legges vekt på at anleggene i størst mulig grad skal kunne brukes på helårsbasis.

Se ytterligere informasjon på Trøndelag fylkeskommune sin hovedside om spillemidlene. 

Les om spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter her

Kontaktperson

Hans Jørgen Renå
Rådgiver
74 17 52 67 952 99 389
Sist oppdatert 04.09.2023