User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Spillemidler

Nå kan man få finansiert flere anleggstyper til friluftsliv med spillemidler.

Link til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 

Eksempel på friluftslivsanlegg som kan finansieres med spillemidler (viser til kap. 2.6.5, side 57 - 59 ):

 • Anlegg for turpadling
 • Dagsturhytter
 • Gapahuk
 • Lager-/garasjebygg
 • Sanitæranlegg
 • Turkart
 • Turveier, turstier og tur-/skiløyper
 • Lysanlegg for turveier, turstier og tur-/skiløyper
 • Skilting/merking av eksisterende turveier/-stier/-løyper
 • Utendørs stupetårn
 • Via Ferrata

Det legges vekt på at anleggene i størst mulig grad skal kunne brukes på helårsbasis.

Mer detaljert informasjon finner du på siden til www.idrettsanlegg.no

Fylkeskommunen har utarbeidet følgende hjelpemidler til bruk i spillemiddelbehandlingen:

Statustrapport delutbetaling 
Skjema idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Eksempel på kostnadsoverslag

Sist oppdatert 09.09.2019