User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Spillemidler

Nå kan man få finansiert flere anleggstyper til friluftsliv med spillemidler.

Link til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 

Eksempel på friluftslivsanlegg som kan finansieres med spillemidler (viser til kap. 2.6.12, side 23 - 24 ):

 

 • Dagsturhytte
 • Gapahuk
 • Lager/garasjebygg
 • Sanitæranlegg
 • Turkart
 • Turpadleanlegg
 • Baderamper for rullestol
 • Utendørs stupetårn
 • Via Ferrata
 • Turveier, -løyper og -stier
 • Lysanlegg for turveier, -løyper og -stier
 • Skilting/merking av eksisterende veier/-stier/-løyper
 • Brutiltak

Det legges vekt på at anleggene i størst mulig grad skal kunne brukes på helårsbasis.

Mer detaljert informasjon finner du på siden til www.idrettsanlegg.no

Fylkeskommunen har utarbeidet følgende hjelpemidler til bruk i spillemiddelbehandlingen:

Statustrapport delutbetaling 
Eksempel på kostnadsoverslag

Sist oppdatert 11.10.2019