Dagsturhytta Trøndelag

Dagsturhytta Gulakvila i Gulen kommune i Vestland. Foto: Magnar Egil Øren Gangsø

Trøndelag fylkeskommune inviterer kommunene i Trøndelag til å delta i prosjektet Dagsturhytta Trøndelag.

Dagsturhytter er hytter som ligger nært tettsteder, og som er gratis tilgjengelig for alle gjennom hele året. Målet med dagsturhyttene er å stimulere til turglede. 

Dagsturhytteprosjektet er allerede godt etablert i Vestland -, Rogaland -, Innlandet - og Agder fylke, og nå er prosjektet satt i gang i Trøndelag. Første del av prosjektet er en pilot med anslagsvis 10 hytter/kommuner.

Nyhet: Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å sette i gang prosjektet Dagsturhytta Trøndelag, med Sparebank 1 SMN som betydelig bidragsyter. Les mer her

Dagsturhytter i Trøndelag

Å bygge inntil 38 tettstedsnære dagsturhytter i Trøndelag vil skape attraktive og lett tilgjengelige turmål, som får flere til å gå på tur, enten man bor i byer, tettsteder eller i distriktene.

En dagsturhytte av høy kvalitet vil kunne bli en identitetsmarkør for Trøndelag, samt markedsføre Trøndelag på en positiv måte. Dagsturhyttene skal stå åpne, og skal være gratis å benytte. Dette skal være hytter som alle kan benytte seg av.

Fylkeskommunens strategier

Dagsturhytteprosjektet vil kunne bidra til å oppfylle flere strategier som Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt for feltet:

 • Legge til rette for en aktiv hverdag for alle, gi folk mulighet og motivasjon til å ta «aktive valg» i hverdagen.
 • Nærmiljø og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet
 • Frivillighetssektoren er aktiv og inkluderende.
 • Utfordre private aktører og næringslivet til å bidra til realisering av større utbyggingsprosjekter i sektoren.
 • Etterstrebe lav økonomisk terskel for bruk av nye og eksisterende kultur- og idrettsarenaer.

Målet er å øke tilgjengeligheten for å utøve friluftsliv, og dermed få flere ut på tur.

Dagsturhytteprosjektet vil bli et nytt felles løft for Trøndelag, der man utnytter kompetansen og ressursene både i frivillig, offentlig og privat sektor. Ambisjonene og utbyggingstakten må justeres i henhold til samlet budsjett og lokal interesse.

Målet med dagsturhyttene er:

 • Få flere på tur og oftere på tur.
 • Skape en sosial møteplass og læringsarena i naturen.
 • Oppnå bedre inkludering, og unngå utenforskap.
 • En plass å søke ly og spise niste.
 • Arena for ulike arrangementer.

Finansiering

Dagsturhytta vil kunne utløse spillemidler, og vi legger opp til at kostnadene deles mellom fire aktører: Spillemidler, Trøndelag fylkeskommune, privat aktør, og lokale midler. Kostnadene med en hytte vil ligge på rundt 1,5 millioner kroner.

Søk om å bli pilotkommune

 • Kommunene tilbys en dagsturhytte med verdi 1,5 mill kroner, montert.
 • Finansiert med spillemidler, fylkeskommunale midler, ekstern aktør, mva- refusjon og kommunale midler.
 • Kommunen må stille med klargjort hyttetomt på rett plass.
 • Prosjektperiode er 2023 til 2026.
 • Prosjektleder er Thor Brandt, rådgiver Trøndelag fylkeskommune. Vi har i tillegg faglig støtte fra han som har skapt Dagsturhyttekonseptet, Atle Skrede, som er seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune.
 • Rojo Arkitekter i Trondheim har tegna hyttene, og de vil gi rådgivning til samtlige hyttebyggere gjennom prosessen.
 • Kommunene skal være eier og søker om tilskudd.
 • Kommunene må inngå en samarbeidsavtale med en frivillig organisasjon, som fortrinnsvis vil ha roller i forbindelse med drift og vedlikehold.
 • Innkjøp av standardmodellen blir utført i regi av fylkeskommunen.

Føringer og fakta

 • Satsing på friluftsliv – spillemiddelfinansiering.
 • Grunnflate på hytta er ca 15 kvadratmeter, og samlet fotavtrykk på ca. 50 kvm.
 • 10 løft med helikopter.
 • 1 dags montering.
 • Lik farge og utforming på alle hyttene.
 • Ingen varme, strøm eller sanitæranlegg i hytta.
 • Ingen dugnad på etablering av hyttene.
 • Hyttens plassering velges av kommunene, og gjerne med lokalt engasjement.
 • En hytte i hver kommune uavhengig av størrelse på kommunen.

Dette kan din kommune gjøre nå

 • Tenk gjennom om dere er klare til å bli med allerede i 2023, og bli 1 av 10 pilotkommuner.
 • Tenk gjennom hvordan dere vil kjøre prosessen med tanke på utvelgelse av tomt (område).
 • Prosjektet innarbeides i kommunens planverk, og det legges opp til en ordinær spillemiddelsøknad.
 • Kommunalt vedtak om å delta i prosjekt Dagsturhytta Trøndelag.


Kriterier, rolleavklaring, registrerings- og påmeldingsskjema:

Kriterier, rolleavklaring og eksempel på avtaler

Tilbakemeldingsskjema Dagsturhytta Trøndelag

Påmeldingsfrist 15. oktober 2023.

Informasjon om Dagstyrhytta i Vestland og Rogaland

Dagsturhytta

Dagsturhytta - Vestland fylkeskommune

Dagsturhytta - Rogaland fylkeskommune

Kontaktperson

Thor Ingemar Brandt
Rådgiver
74 17 50 97 995 42 452
Sist oppdatert 12.10.2023