User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Friluftsliv

Trøndelag fylkeskommune har det regionale hovedansvaret for å ivareta friluftslivsinteressene i Trøndelag. Gjennom veiledning og rådgivning, forvaltning av tilskuddsordninger og regional planlegging er målet at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet.

Spillemidler til friluftslivsanlegg

Her kan du søke om spillemidler til for eksempel turveier, løyper og stier

Spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Her kan du også søke om midler til overnattingshytter i lavlandet og på kysten

Statlige midler til friluftsliv

Her kan du søke midler til aktivitet, og til sikrede områder

Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Her kan du søke om midler til mindre tilretteleggingstiltak